SIST EN 741:2001+A1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 741:2001+A1:2011
Koda projekta: 00148013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for systems and their components for pneumatic handling of bulk materials
Naslov (slovenski): Naprave in sistemi za kontinuirni transport - Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala (vključno z dopolnilom A1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 741:2001+A1:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 53.040.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Referenčna oznaka: EN 741:2000+A1:2010
Področje projekta (angleško): This standard specifies the special safety requirements for those types of fixed pneumatic handling systems and components as defined in clause 3, which are designed for conveying bulk materials on a continuous or an intermittent basis (batch conveying system) from the loading point(s) to the unloading point(s). This European standard deals with the technical requirements to minimise the hazards listed in clause 4 which can arise during the operation and the maintenance of the pneumatic conveying system. when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorised representative. Annex A gives a list of hazards according to EN ISO 12100-1. and the safety requirements and/or measures are specified in the same order as they are given in Annex A. This standard applies to design, on site assembly, and commissioning stages. This standard applies also to the built-in actuators and parts of the systems, which control the components. The safety requirements for the transportation including loading and unloading of the components are not covered by this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa posebne varnostne zahteve za tiste tipe nepremičnih sistemov in komponent za pnevmatsko manipulacijo, ki so opisani v klavzuli 3, ki so načrtovani za transport sipkih materialov na kontinuirani ali prekinjeni osnovi (sistemi za paketni transport) od točk nakladanja do točk raztovarjanja. Ta evropski standard obravnava tehnične zahteve za zmanjšanje nevarnosti, navedenih v klavzuli 4, ki lahko nastanejo med delovanjem in vzdrževanjem pnevmatskega sistema za transport, kadar se izvaja v skladu s specifikacijami, ki jih je podal proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Dodatek A podaja seznam nevarnosti v skladu z EN ISO 12100-1, varnostne zahteve in/ali ukrepi pa so določeni v istem vrstnem redu, kot so podani v dodatku A. Ta standard velja za načrtovanje, sestavo na kraju samem in stopnje usposobitve za zagon. Ta standard velja tudi za vgrajene aktivatorje in dele sistemov, ki nadzorujejo komponente. Varnostne zahteve za transport, vključno z nalaganjem in razkladanjem komponent, niso zajete v tem standardu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 741:2001 - Naprave za kontinuirni transport - Varnostne zahteve za sisteme in njihove komponente za pnevmatsko manipulacijo sipkega materiala 01-Feb-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi