SIST EN ISO 19119:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19119:2016
Koda projekta: 00287075
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geographic information - Services (ISO 19119:2016)
Naslov (slovenski): Geografske informacije - Storitve (ISO 19119:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19119:2016 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GIG - Geografske informacije
ICS: 03.080.01 07.040 35.240.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN ISO 19119:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard defines requirements for how platform neutral and platform specific specification of services shall be created, in order to allow for one service to be specified independently of one or more underlying distributed computing platforms. This International Standard defines requirements for a further mapping from platform neutral to platform specific service specifications, in order to enable conformant and interoperable service implementations. This International Standard addresses the Meta:Service foundation of the ISO geographic information reference model described in ISO 19101-1:2014, Clause 6 and Clause 8, respectively. This International Standard defines how geographic services shall be categorised according to a service taxonomy based on architectural areas and allows also for services to be categorised according to a usage life cycle perspective, as well as according to domain specific and user defined service taxonomies, providing support for easier publication and discovery of services.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za ustvarjanje platformsko nevtralnih in platformsko specifičnih specifikacij storitev, tako da je omogočena določitev posamezne storitve neodvisno od ene ali več osnovnih razdeljenih računalniških platform. Ta mednarodni standard določa zahteve za nadaljnje preslikave iz platformsko nevtralnih v platformsko specifične specifikacije storitev, tako da omogoča skladne in interoperabilne implementacije storitev. Ta mednarodni standard obravnava osnovo Meta:Service referenčnega modela geografskih informacij ISO, opisanega v standardu ISO 19101-1:2014, točki 6 in 8. Ta mednarodni standard določa, kako morajo biti kategorizirane geografske storitve glede na taksonomijo storitev na podlagi arhitekturnih področij, in omogoča, da so storitve kategorizirane glede na uporabo z vidika življenjskega cikla ter glede na domensko in uporabniško določene taksonomije storitev z zagotavljanjem podpore za lažje objavljanje in odkrivanje storitev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 19119:2006 - Geografske informacije – Storitve (ISO 19119:2005) 02-Mar-2016
Nadomešča SIST EN ISO 19119:2006/A1:2011 - Geografske informacije - Storitve - Dopolnilo 1: Razširitve metamodela storitev (ISO 19119:2005/AMD 1:2008) 02-Mar-2016
Nadomešča SIST EN ISO 19119:2006/A1:2011 - Geografske informacije - Storitve - Dopolnilo 1: Razširitve metamodela storitev (ISO 19119:2005/AMD 1:2008) 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi