SIST EN ISO 13141:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13141:2016
Koda projekta: 00278363
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO 13141:2015)
Naslov (slovenski): Elektronsko pobiranje pristojbin - Lokalizacija povečane gostote komunikacije za avtonomne sisteme (ISO 13141:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13141:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Referenčna oznaka: EN ISO 13141:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes requirements for short-range communication for the purposes of augmenting the localization in autonomous electronic fee collection (EFC) systems. Localization augmentation serves to inform on-board equipment (OBE) about geographical location and the identification of a charge object. This International Standard specifies the provision of location and heading information and security means to protect from the manipulation of the OBE with false roadside equipment (RSE). The localization augmentation communication takes place between an OBE in a vehicle and fixed roadside equipment. This International Standard is applicable to OBE in an autonomous mode of operation. This International Standard defines attributes and functions for the purpose of localization augmentation, by making use of the dedicated short-range communications (DSRC) communication services provided by DSRC Layer 7, and makes these LAC attributes and functions available to the LAC applications at the RSE and the OBE. Attributes and functions are defined on the level of Application Data Units (ADUs, see Figure 1). As depicted in Figure 1, this International Standard is applicable to: — the application interface definition between OBE and RSE; — the interface to the DSRC application layer, as specified in ISO 15628 and EN 12834; — the use of the DSRC stack. The localization augmentation communication is suitable for a range of short-range communication media. This International Standard gives specific definitions regarding the CEN DSRC stack as specified in EN 15509, and Annexes C, D and E give the use of the Italian DSRC as specified in ETSI/ES 200 674-1, ISO CALM IR, and ARIB DSRC. This International Standard contains a protocol implementation conformance statement (PICS) proforma in Annex B and informative transaction examples in Annex F. The informative Annex G highlights how to use this International Standard for the European electronic toll service (as defined in Commission Decision 2009/750/EC). Test specifications are not within the scope of this International Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja zahteve za komunikacijo kratkega dosega za namene razširjene lokalizacije v avtonomnih sistemih za elektronsko pobiranje pristojbin. Na podlagi razširjene lokalizacije lahko oprema, vgrajena v vozilo, prejema podatke o geografski lokaciji in identiteti objekta zaračunavanja. Ta mednarodni standard določa način posredovanja podatkov o lokaciji in poti objekta ter varnostne ukrepe za preprečevanje vpliva na opremo, vgrajeno v vozilo, z napačno obcestno opremo. Med opremo, vgrajeno v vozilo, in nameščeno obcestno opremo steče komunikacija za razširjeno lokalizacijo. Ta mednarodni standard se uporablja za opremo, vgrajeno v vozilo, v avtonomnem načinu delovanja. Ta mednarodni standard določa atribute in funkcije za namene razširjene lokalizacije na podlagi storitev namenske komunikacije kratkega dosega (7. raven) ter omogoča uporabo teh atributov in funkcij za komunikacijo za razširjeno lokalizacijo v obcestni opremi in opremi, vgrajeni v vozilo. Atributi in funkcije so določeni na ravni aplikacijskih podatkovnih enot (glej sliko 1). Kot je prikazano na sliki 1, se ta mednarodni standard uporablja za: – definicijo aplikacijskega vmesnika med opremo, vgrajeno v vozilo, in obcestno opremo; – vmesnik za aplikacijsko raven namenske komunikacije kratkega dosega, kot je določeno v standardih ISO 15628 in EN 12834; – uporabo sklada namenske komunikacije kratkega dosega. Komunikacija za razširjeno lokalizacijo je primerna za nabor medijev za komunikacijo kratkega dosega. Ta mednarodni standard podaja posebne opredelitve za sklad namenske komunikacije kratkega dosega CEN, kot je določeno v standardu EN 15509, dodatki C, D in E pa opredeljujejo uporabo italijanskega sistema namenske komunikacije kratkega dosega, kot je določeno v standardih ETSI/ES 200 674-1, ISO CALM IR in ARIB DSRC. Ta mednarodni standard vključuje proformo formalne izjave o skladnosti izvedbe protokola (PICS) v dodatku B in informativne primere transakcij v dodatku F. Informativni dodatek G izpostavlja, kako uporabljati ta mednarodni standard za evropske sisteme elektronskega cestninjenja (kot je opredeljeno v Odločbi Komisije 2009/750/ES). Področje uporabe tega mednarodnega standarda ne zajema specifikacij preskusov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN ISO/TS 13141:2010 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Lokalizacija povečane gostote komunikacije za avtonomne sisteme (ISO/TS 13141:2010) 23-Dec-2015
Nadomešča SIST-TS CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2014 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Lokalizacija povečane gostote komunikacije za avtonomne sisteme - Tehnični popravek 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) 23-Dec-2015
Revidiran SIST-TS CEN ISO/TS 13141:2010 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Lokalizacija povečane gostote komunikacije za avtonomne sisteme (ISO/TS 13141:2010) 16-Oct-2013
Nadomešča SIST-TS CEN ISO/TS 13141:2010 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Lokalizacija povečane gostote komunikacije za avtonomne sisteme (ISO/TS 13141:2010) 08-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN ISO 13141:2016/A1:2017 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Lokalizacija povečane gostote komunikacije za avtonomne sisteme - Dopolnilo A1 (ISO 13141:2015/Amd 1:2017) 11-Nov-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi