SIST EN 15213-4:2013

Oznaka standarda: SIST EN 15213-4:2013
Koda projekta: 00278334
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 4: Interface and system requirements in terms of long range communication system
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 4. del: Vmesnik in zahteve za potrebe sistema za komunikacijo dolgega dosega
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15213-4:2013 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 13.310 35.200 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 15213-4:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the characteristics required to operate the Long Range ATSVR Architecture. An ATSVR consists of various elements that communicate and interact through a range of interfaces in accordance with standard procedures and protocols in order to facilitate the recovery of stolen vehicles. These processes may involve a human operator. ATSVR elements include an OBE installed in the vehicles, a range of Detecting Equipment and one or more System Operating Centres. One or more supporting Infrastructure Networks provide communications to support the ATSVR. The ATSVR location function may also include one or more supporting Position Reference Sources. The LR systems use an interface that allows the Detection Equipment to operate some ATSVR Functions at distances greater than the direct line of sight. These LR systems are generally operated with ATSVR Location Functions using long-range communications. This European Standard permits existing proprietary systems to operate using these interface specifications at ATSVR application level. The main subject areas are: a) definition of classes and categories; b) interoperability and compatibility of systems at: 1) functional level; 2) information level; 3) performance level; c) identification of communications supporting infrastructures; d) specification of compatible interfaces for ATSVR applications; e) restriction of specifications to: 1) application level; 2) operating level; 3) user level.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa značilnosti, zahtevane za upravljanje arhitekture ATSVR za komunikacijo dolgega dosega. ATSVR sestavljajo različni elementi, ki si posredujejo podatke in medsebojno vplivajo prek različnih vmesnikov v skladu s standardnimi postopki in protokoli, ki olajšujejo odkrivanje ukradenih vozil. Ti postopki morda vključujejo človeškega izvajalca. Elementi ATSVR vključujejo OBE, ki je vgrajen v vozila, vrsto opreme za detekcijo in enega ali več centrov za upravljanje sistema. Eno ali več podpornih infrastrukturnih omrežij zagotavlja komunikacijo za podporo ATSVR. Funkcija položaja ATSVR lahko vključuje tudi enega ali več podpornih referenčnih virov o položaju. Sistemi LR uporabljajo vmesnik, ki omogoča, da oprema za detekcijo uporablja nekatere funkcije ATSVR na razdaljah, ki so večje od neposredne linije pogleda vozil. Te sisteme LR se običajno upravlja s funkcijami položaja ATSVR z uporabo komunikacije dolgega dosega. Ta evropski standard obstoječim lastniškim sistemom dovoljuje, da delujejo z uporabo teh specifikacij vmesnikov na ravni naprav ATSVR. Glavna tematska področja so: a) določanje razredov in kategorij; b) interoperabilnost in združljivost sistemov na: 1) funkcionalni ravni; 2) informacijski ravni; 3) ravni delovanja; c) identifikacija infrastruktur za podporo komunikacijam; d) določanje združljivih vmesnikov za naprave ATSVR; e) omejitev specifikacij na: 1) raven naprav; 2) raven delovanja; 3) raven uporabnikov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15213-4:2006 - Cestna transportna in prometna telematika - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 4. del: Vmesnik in zahteve za sistem za komunikacijo dolgega dosega 01-sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi