SIST EN 60118-0:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60118-0:2015
Koda projekta: 24799
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electroacoustics - Hearing aids - Measurement of the performance characteristics of hearing aids
Naslov (slovenski): Elektroakustika - Slušni aparati - Meritve tehničnih karakteristik slušnih aparatov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60118-0:2015 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 11.180.15 17.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Razveljavitev: 01-Jul-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-07
Referenčna oznaka: EN 60118-0:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60118 gives recommendations for the measurement of the performance characteristics of air conduction hearing aids based on a free field technique and measured with an acoustic coupler. This part of IEC 60118 is applicable to the measurement and evaluation of the electroacoustical characteristics of hearing aids, for example for type testing and manufacturer data sheets. The test results obtained by the methods specified in this part of IEC 60118 will express the performance under conditions of the test and may deviate substantially from the performance of the hearing aid under actual conditions of use. This part of IEC 60118 uses an acoustic coupler according to IEC 60318-5 which is only intended for loading a hearing aid with a specified acoustic impedance and is not intended to model the sound pressure in a person’s ear. The use of this acoustic coupler will yield different results from those obtained using the occluded ear simulator of IEC 60318-4 as used in former editions of IEC 60118-0. For the measurement of the performance characteristics of hearing aids for simulated in situ working conditions, IEC 60118-8 can be used. For measurement of hearing aids under typical user settings and using a speech-like signal, IEC 60118-15 can be used. For the measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality-assurance purposes, IEC 60118-7 can be used. The frequency range has been extended to 8 kHz in this part of IEC 60118 as opposed to 5 kHz in IEC 60118-7. Though the number of measurements covered by this part of IEC 60118 is limited, it is not intended that all measurements described herein are mandatory. In cases of custom-made in-the-ear instruments, the data supplied by the manufacturer applies only to the particular hearing aid being tested.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60118 podaja priporočila za meritve tehničnih karakteristik slušnih aparatov, ki delujejo na podlagi prevajanja zvoka po zraku in ki temeljijo na tehniki prostega polja (free field technique) ter so izmerjene s pomočjo akustičnega spojnika. Ta del standarda IEC 60118 velja za meritve in ocenjevanje elektroakustičnih karakteristik slušnih aparatov za potrebe, na primer, tipskega preskušanja in tehničnih listov proizvajalca. Rezultati preskusov, pridobljeni z metodami, ki so navedene v tem delu standarda IEC 60118, prikazujejo delovanje v preskusnih pogojih in lahko znatno odstopajo od delovanja slušnega aparata v dejanskih pogojih uporabe. Ta del standarda IEC 60118 uporablja akustični spojnik skladno s standardom IEC 60318-5, ki obremeni slušni aparat z določeno akustično impedanco in ne spreminja zvočnega tlaka v ušesu. Rezultati, pridobljeni z uporabo tega akustičnega spojnika, se bodo razlikovali od tistih, ki so pridobljeni z uporabo simulatorja zamašenega ušesa, zajetega v standardu IEC 60318-4, kot jo določajo starejše različice standarda IEC 60118-0. Za meritev tehničnih karakteristik slušnih aparatov v simuliranih pogojih na kraju uporabe lahko uporabite standard IEC 60118-8. Za meritev karakteristik slušnih aparatov z običajnimi uporabniškimi nastavitvami in z uporabo govoru podobnega signala lahko uporabite standard IEC 60118-15. Za meritev tehničnih karakteristik slušnih aparatov za namene zagotavljanja kakovosti pri izdelavi, dobavi in dostavi lahko uporabite standard IEC 60118-7. Frekvenčni razpon je v tem delu standarda IEC 60118 razširjen na 8 kHz v primerjavi s standardom IEC 60118-7, kjer je bil omejen na 5 kHz. Čeprav je število meritev, ki jih zajema ta del standarda IEC 60118, omejeno, vse tu opisane meritve niso obvezne. V primeru instrumentov za vstavitev v uho, ki so narejeni po meri, podatki, ki jih zagotovi proizvajalec, veljajo samo za določen slušni aparat, ki se ga preskuša.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60118-1:2002 + A1:2002 - Hearing aids - Part 1: Hearing aids with induction pick-up coil input (IEC 60118-1:1995) 01-Dec-2015
Nadomešča SIST EN 60118-0:2002 - Hearing aids - Part 0: Measurement of electroacoustical characteristics (IEC 60118-0:1983) 01-Dec-2015
Nadomešča SIST EN 60118-6:2002 - Hearing aids - Part 6: Characteristics of electrical input circuits for hearing aids (IEC 60118-6:1999) 01-Dec-2015
Nadomešča SIST EN 60118-6:2002 - Hearing aids - Part 6: Characteristics of electrical input circuits for hearing aids (IEC 60118-6:1999) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60118-0:2002/A1:2002 - Hearing aids - Part 0: Measurement of electroacoustical characteristics; Amendment A1 (IEC 60118-0:1983/A1:1994) 01-Dec-2015
Revidiran kSIST FprEN IEC 60118-0:2022 - Elektroakustika - Slušni aparati - 0. del: Meritve tehničnih karakteristik slušnih aparatov 19-Jun-2018
Nadomešča SIST EN 60118-0:2002 - Hearing aids - Part 0: Measurement of electroacoustical characteristics (IEC 60118-0:1983) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60118-2:2004 - Hearing aids - Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits (IEC 60118-2:1983 + A1:1993) 01-Dec-2015
Nadomešča SIST EN 60118-2:2004/A2:2006 - Slušni pripomočki – 2. del: Slušni pripomočki z vezji za samodejno krmiljenje ojačenja – Dopolnilo A2 (IEC 60118- 2:1983/A2:1997) 01-Dec-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi