SIST EN ISO 3740:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3740:2019
Koda projekta: 00211169
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards (ISO 3740:2019)
Naslov (slovenski): Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa - Smernice za uporabo temeljnih standardov (ISO 3740:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3740:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN ISO 3740:2019
Področje projekta (angleško): This document gives guidance for the use of a set of twelve basic International Standards (see Tables 1, 2 and 3) describing various methods for determining sound power levels from all types of machinery, equipment and products. It provides guidance on the selection of one or more of these standards, appropriate to any particular type of sound source, measurement environment and desired accuracy. The guidance given applies to airborne sound. It is for use in the preparation of noise test codes (see ISO 12001) and also in noise emission testing where no specific noise test code exists. Such standardized noise test codes can recommend the application of particular basic International Standard(s) and give detailed requirements on mounting and operating conditions for a particular family to which the machine under test belongs, in accordance with general principles given in the basic standards. This document is not intended to replace any of the details of, or add any additional requirements to, the individual test methods in the basic International Standards referenced. NOTE 1 Two quantities which complement each other can be used to describe the noise emission of machinery, equipment and products. One is the emission sound pressure level at a specified position and the other is the sound power level. The International Standards which describe the basic methods for determining emission sound pressure levels at work stations and at other specified positions are ISO 11200 to ISO 11205 (References [20] to [25]). NOTE 2 The sound energy level mentioned in ISO 3741 to ISO 3747 is not addressed in this document as it is not mentioned in any legal requirement. Its application is limited to very special cases of a single burst of sound energy or transient sound defined in ISO 12001.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja smernice za uporabo dvanajst temeljnih mednarodnih standardov (glej preglednice 1, 2 in 3), ki opisujejo različne metode za ugotavljanje ravni zvočnih moči vseh vrst strojev, opreme in izdelkov. Podaja smernice za izbiro enega ali več standardov, ki ustrezajo kateri koli določeni vrsti vira hrupa, merilnega okolja in želene natančnosti. Podane smernice veljajo za zvok v zraku. Uporablja se pri pripravljanju oznak preskusa hrupa (glej standard ISO 12001) in tudi pri preskusih emisij hrupa, kadar posebna oznaka preskusa hrupa ne obstaja. Takšne standardizirane oznake preskusa hrupa lahko priporočijo uporabo posebnih temeljnih mednarodnih standardov in podajajo zahteve glede priključitve in delovanja za posamezno vrsto strojev, ki ji pripada preskušani stroj, v skladu s splošnimi načeli, podanimi v temeljnih standardih. Ta dokument ni namenjen za zamenjavo nobenih podrobnosti ali dodajanje dodatnih zahtev posameznim preskusnim metodam v temeljnih mednarodnih standardih. OPOMBA 1: Za opis emisije hrupa strojev, opreme in izdelkov je mogoče uporabiti dve količini, ki druga drugo dopolnjujeta. Prva je raven emisije zvočnega tlaka v določenem položaju, druga pa je raven zvočne moči. Mednarodni standardi, ki opisujejo osnovne metode za ugotavljanje ravni emisij zvočnega tlaka v delovnih postajah in drugih določenih položajih, so standardi od ISO 11200 do ISO 11205 (sklici od [20] do [25]). OPOMBA 2: Raven zvočne energije, omenjena v standardih od ISO 3741 do ISO 3747, ni obravnavana v tem dokumentu, saj ni omenjena v nobeni zakonski zahtevi. Njena uporaba je omejena na zelo posebne primere enega samega izbruha zvočne energije ali prehodnega zvoka, opredeljene v standardu ISO 12001.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3740:2001 - Akustika - Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa - Smernice za uporabo temeljnih standardov (ISO 3740:2000) 01-jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi