SIST EN 17199-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17199-2:2019
Koda projekta: 00137058
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable particles - Part 2: Rotating drum method
Naslov (slovenski): Izpostavljenost na delovnem mestu - Meritve prašnosti razsutih materialov, ki vsebujejo ali sproščajo respirabilne nanopredmete ter njihove agregate in aglomerate (NOAA) in druge respirabilne delce - 2. del: Metoda z vrtečim bobnom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17199-2:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN 17199-2:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard provides the methodology for measuring the dustiness of bulk materials that contain or release nano-objects or submicrometer particles, under standard and reproducible conditions and specifies for that purpose the rotating drum method. In addition, this European Standard specifies the selection of instruments and devices and the procedures for calculating and presenting the results. It also gives guidelines on the evaluation and reporting of the data. The methodology described in this European Standard enables a) the measurement of the respirable, thoracic and inhalable dustiness mass fractions, b) the measurement of the number-based dustiness index of respirable particles in the size range from about 10 nm to 1 000 nm, c) the measurement of the number-based emission rate of respirable particles in the size range from about 10 nm to 1 000 nm, d) the measurement of the number-based size distribution of the released aerosol in the size range from about 10 nm to 10 µm, and e) the collection of released airborne particles in the respirable fraction for subsequent observations and analysis by analytical electron microscopy. This European Standard is applicable to the testing of a wide range of bulk materials including powders, granules or pellets containing or releasing nano-objects or submicrometer particles in either unbound, bound uncoated and coated forms. NOTE 1 Currently no number-based classification scheme in terms of dustiness indices or emission rates have been established. Eventually, when a large number of measurement data has been obtained, the intention is to revise this European Standard and to introduce such a classification scheme, if applicable. NOTE 2 The method specified in this European Standard has not been investigated for the measurement of the dustiness of bulk materials containing nanofibres and nanoplates in terms of number-based dustiness indices or emission rates. However, there is no reason to believe that the number-based dustiness indices or emission rates could not be measured with the rotating drum using the set-up described in this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodologijo za merjenje prašnosti razsutih materialov, ki vsebujejo ali sproščajo nanopredmete ali submikrometrske delce v standardnih in ponovljivih pogojih, ter za ta namen določa metodo z vrtečim bobnom. Poleg tega navaja ta evropski standard tudi izbiro instrumentov in naprav ter postopke za izračun in predstavitev rezultatov. Podaja tudi smernice za vrednotenje in poročanje podatkov. Metodologija, ki je opisana v tem evropskem standardu, omogoča: a) merjenje masnih deležev pri respirabilni, torakalni in inhalabilni prašnosti, b) merjenje indeksa prašnosti respirabilnih delcev na podlagi števila v razponu velikosti od približno 10 nm to 1000 nm, c) merjenje stopnje emisij respirabilnih delcev na podlagi števila v razponu velikosti od približno 10 nm to 1000 nm, d) merjenje porazdelitve velikosti sproščenega aerosola na podlagi števila v razponu velikosti od približno 10 nm to 10 µm, e) zbiranje sproščenih lebdečih delcev v respirabilnih deležih za nadaljnje opazovanje in analizo z analitsko elektronsko mikroskopijo. Ta evropski standard se uporablja za preskušanje širokega nabora razsutih materialov, vključno s praški, granulami in peleti, ki vsebujejo ali sproščajo nanopredmete ali submikrometrske delce v nevezani, vezani, prevlečeni ali neprevlečeni obliki. OPOMBA 1: Za indekse prašnosti ali stopnje emisij trenutno še ni vzpostavljena nobena klasifikacijska shema na podlagi števil. Ko bo sčasoma pridobljenih veliko merilnih podatkov, je predvidena revizija tega evropskega standarda in uvedba take klasifikacijske sheme, če bo to ustrezno. OPOMBA 2: Metoda, ki je navedena v tem evropskem standardu, še ni bila preiskana za merjenje prašnosti razsutih materialov, ki vsebujejo nanovlakna in nanoplošče v smislu indeksov prašnosti ali stopenj emisij na podlagi števil. Vendar ni razloga za domnevo, da indeksov prašnosti ali stopenj emisij ni mogoče izmeriti na podlagi števil z vrtečim bobnom in pripravo, opisano v tem evropskem standardu.

Najbolje prodajani standardi