SIST EN 60335-2-53:2012

Oznaka standarda: SIST EN 60335-2-53:2012
Koda projekta: 22702
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-53. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za savne in infrardeče kabine (IEC 60335-2-53:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60335-2-53:2012 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 97.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-02
Referenčna oznaka: EN 60335-2-53:2011
Področje projekta (angleško): This clause of Part 1 is replaced by the following. This International Standard deals with the safety of electric sauna heating appliances and infrared emitting units having a rated power input not exceeding 20 kW, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. The appliances covered by this standard are intended for use in the home and in public saunas located in blocks of flats, hotels and similar locations. NOTE 101 Sauna heating appliances may be of the thermal storage type. This standard also deals with the safety of electric sauna heating appliances provided with a humidifier unit, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. The room air is humidified by evaporating or atomising water. NOTE 102 A humidifier may be part of a sauna heating appliance or may be incorporated in the sauna heater. The sauna heating appliance or sauna heater may be operated with or without the humidifier. As far as is practicable, this standard deals with the common hazards presented by appliances that are encountered by all persons in and around the home. However, in general, it does not take into account – persons (including children) whose •physical, sensory or mental capabilities; or •lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction; – children playing with the appliance. NOTE 103 Attention is drawn to the fact that – for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary; – in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour and similar authorities. NOTE 104 This standard does not apply to – appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas); – appliances intended to cause perspiration to only a part of the human body; – sweating baths where the head of the user remains outside the heated space; – tents and other collapsible sauna baths; – room heaters (IEC 60335-2-30); – humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning systems (IEC 60335-2-88); – humidifiers (IEC 60335-2-98); – appliances intended for medical purposes (IEC 60601).
Področje projekta (slovensko): To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo. Ta mednarodni standard opisuje varnost električnih grelnih aparatov za savne in infrardeče enote z vhodno nazivno močjo, ki ne presega 20 kW, pri čemer njihova nazivna napetost ne presega 250 V za enofazne naprave in 480 V za druge naprave. Naprave, zajete v tem standardu, so namenjene domači uporabi in uporabi v javnih savnah v večstanovanjskih zgradbah, hotelih in podobnih lokacijah. OPOMBA 101: Grelni aparati za savne lahko delujejo po načelu shranjevanja toplote. Ta standard prav tako opisuje varnost električnih grelnih aparatov za savne z vlažilnikom z nazivno napetostjo, ki ne presega 250 V za enofazne naprave in 480 V za druge naprave. Zrak v prostoru se navlaži z izhlapevanjem ali atomiziranjem vode. OPOMBA 102: Vlažilnik je lahko del grelnega aparata za savno ali je vdelan v grelnik za savno. Grelni aparat za savno ali grelnik za savno lahko deluje z vlažilnikom ali brez. Ta standard v največji možni meri obravnava splošne nevarnosti, ki jih predstavljajo naprave, s katerimi se srečujejo osebe doma in v okolici doma. Vendar na splošno ne upošteva – oseb (tudi otrok), ki zaradi •fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma •pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati naprav brez nadzora ali navodil; – otrok, ki se z napravo igrajo. OPOMBA 103: Upoštevajte tudi, – da so za naprave, ki so namenjene za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve; – da v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, nacionalni organi, odgovorni za varstvo pri delu, ter drugi podobni organi določajo dodatne zahteve. OPOMBA 104: Ta standard se ne uporablja za – naprave, ki so namenjene za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin); – naprave, ki povzročajo potenje le na delu človeškega telesa; – potilne kopeli, kjer glava uporabnika ostane izven ogrevanega prostora; – šotore in druge zložljive vrste savn; – grelnike prostorov (IEC 60335-2-30); – vlažilnike, namenjene za uporabo z grelnimi, prezračevalnimi ali klimatskimi sistemi IEC 60335-2-88); – vlažilnike (IEC 60335-2-98); – naprave, namenjene za medicinske namene IEC 60601).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60335-2-53:2003 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-53. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za savne (IEC 60335-2-53:2002) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60335-2-53:2003/A1:2007 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-53. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za savne (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi