SIST ISO 10006:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 10006:2018
Koda projekta: 070376
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality management - Guidelines for quality management in projects
Naslov (slovenski): Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10006:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.70 03.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: ISO 10006:2017
Področje projekta (angleško): This document gives guidelines for the application of quality management in projects. It is applicable to organizations working on projects of varying complexity, small or large, of short or long duration, being an individual project to being part of a programme or portfolio of projects, in different environments, and irrespective of the kind of product/service or process involved, with the intention of satisfying project interested parties by introducing quality management in projects. This can necessitate some tailoring of the guidance to suit a particular project. This document is not a guide to project management itself. Guidance on quality in project management processes is presented in this document. Guidance on project management and related processes is covered in ISO 21500. This document addresses the concepts of both “quality management in projects” and “quality management systems in projects”. These are distinguished by being addressed separately by the following topics and clauses: ― quality management in projects includes: quality management systems in projects (Clause 4); management responsibility in projects (Clause 5); resource management in projects (Clause 6); product/service realization in projects (Clause 7); and measurement, analysis and improvement in projects (Clause 8); ― quality management systems in projects includes: project characteristics (4.1); quality management principles in projects (4.2); project quality management processes (4.3); and a quality plan for the project (4.4).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja smernice za vodenje kakovosti projektov. Uporablja se za organizacije, ki se ukvarjajo z različno zapletenimi projekti, majhnimi ali velikimi, kratkoročnimi ali dolgoročnimi, ki so posamezen projekt ali del programa ali portfelja projektov, v različnih okoljih in ne glede na vrsto izdelka/storitve ali procesa, z namenom izpolnjevanja pričakovanj strani, zainteresiranih za projekt, z uvajanjem vodenja kakovosti v projekte. Zato se lahko zgodi, da je napotek treba prilagoditi potrebam posameznega projekta. Ta dokument ni vodilo za vodenje projekta. Podaja napotke za vodenje kakovosti pri vodenju projektov. Napotki za vodenje projektov in povezanih procesov so zajeti v standardu ISO 21500. Ta dokument obravnava koncepta »vodenje kakovosti v projektih« in »sistemi vodenja kakovosti v projektih«. Razlikujeta se tako, da sta obravnavana ločeno z naslednjimi temami in točkami: – vodenje kakovosti v projektih zajema: sisteme vodenja kakovosti v projektih (točka 4); odgovornost vodstva v projektih (točka 5); vodenje virov v projektih (točka 6); izvedba izdelkov/storitev v projektih (točka 7); ter meritve, analiza in izboljšave projektov (točka 8). – sistemi vodenja kakovosti v projektih zajemajo: značilnosti projekta (4.1); načela vodenja kakovosti v projektih (4.2); postopke vodenja kakovosti v projektu (4.3); in načrt kakovosti za projekt (4.4).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 10006:2004 - Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektov 01-jan-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi