SIST EN ISO 29462:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 29462:2013
Koda projekta: 00195019
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ removal efficiency by particle size and resistance to airflow (ISO 29462:2013)
Naslov (slovenski): Terensko preskušanje splošnih prezračevalnih filtrirnih naprav in sistemov na kraju samem (kraju vgradnje) glede učinkovitosti odstranjevanja delcev po njihovi velikosti in glede upornosti proti zračnemu toku (ISO 29462:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 29462:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.040.20 23.120 91.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN ISO 29462:2013
Področje projekta (angleško): This document describes a procedure of measuring the performance of general ventilation air cleaning devices in their end use installed configuration. The performance measurements include removal efficiency by particle size and the resistance to airflow. The procedures for test include the definition and reporting of the system airflow. The procedure describes a method of counting ambient air particles of 0.3um to 5.0um upstream and downstream of the in-place air cleaner(s) in a functioning air handling system. The procedure describes the reduction of particle counter data to calculate removal efficiency by particle size. Since filter installations vary dramatically in design and shape a protocol for evaluating the suitability of a site for filter evaluation and for system evaluation is included. When the evaluated site conditions meet the minimum criteria established for system evaluation, the performance evaluation of the system can also be performed according to this procedure. The procedure for testing also describes performance specifications for the testing equipment and defines procedures of calculating and reporting the results. This procedure is not intended for measuring performance of portable or movable room air cleaners. This standard is not intended for evaluation of HEPA or ULPA filter installation(s).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje postopek merjenja zmogljivosti splošnih prezračevalnih filtrirnih naprav v nameščenih konfiguracijah za končno uporabo. Meritve delovanja vključujejo učinkovitost odstranjevanja delcev po njihovi velikosti in upornosti proti zračnemu toku. Postopki za preskus vključujejo opredelitev in poročanje pretoka zraka sistema. Postopek opisuje metodo štetja delcev v zunanjem zraku od 0,3 μm do 5,0 μm za uporabo proti toku in v smeri toka v nameščenih čistilnikih zraka v delujočih sistemih za uravnavanje zraka. Postopek opisuje zmanjševanje podatkov števca delcev za izračun učinkovitosti odstranjevanja glede na velikost delcev. Filtrirne inštalacije se lahko po načrtu in obliki občutno razlikujejo, zato je vključen protokol za ocenjevanje primernosti mesta za ocenjevanje filtra in ocenjevanje sistema. Ko pogoji mesta ocenjevanja dosegajo minimalna merila, določena za ocenjevanje sistema, se lahko po tem postopku izvede ocenjevanje delovanja sistema. Ta mednarodni standard za preskušanje opisuje tudi specifikacije delovanja za preskusno opremo ter določa postopke za izračunavanje in poročanje rezultatov. Ta standard ni namenjen za merjenje delovanja prenosnih ali premičnih čistilnikov zraka v prostorih ali za ocenjevanje filtrirnih inštalacij s pričakovano učinkovitostjo filtracije 99 % ali višjo oziroma 30 % ali nižjo, pri merjenju delcev velikosti 0,4 μm.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN ISO 29462:2022 - Terensko preskušanje splošnih prezračevalnih filtrirnih naprav in sistemov na kraju samem (kraju vgradnje) glede učinkovitosti odstranjevanja delcev po njihovi velikosti in glede upornosti proti zračnemu toku (ISO/FDIS 29462:2022) 02-Oct-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi