SIST EN 62703:2013

Oznaka standarda: SIST EN 62703:2013
Koda projekta: 24074
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Expression of performance of fluorometric oxygen analyzers in liquid media (IEC 62703:2013)
Naslov (slovenski): Izražanje zmogljivosti fluorometričnih analizatorjev kisika v tekočinah (IEC 62703:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62703:2013 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 17.020 71.040.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-10
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable to fluorometric oxygen analyzers used for the continuous determination of dissolved oxygen partial pressure or concentration. It applies to fluorometric oxygen analyzers suitable for use in water containing liquids, ultrapure waters, fresh or potable water, sea water or other aqueous solutions, industrial or municipal waste water from water bodies (e.g. lakes, rivers, estuaries) as well as for industrial process streams and process liquids. Whilst in principle fluorometric oxygen-analyzers are applicable in gaseous phases, the expression of performance in the gas-phase will not be subject of this standard. The sensor unit of a fluorometric oxygen analyzer being in contact with the media to be measured contains a luminophore in a polymer-membrane permeable for oxygen or within other oxygen permeable materials (or substrates). This standard specifies the terminology, definitions, requirements for statements by manufacturers and tests for fluorometric oxygen analyzers. This standard is in accordance with the general principles set out in IEC 60359 and IEC 60770 series. This standard is applicable to analyzers specified for permanent installation installation in any location (indoors or outdoors) utilizing an on-line measurement technique. Safety requirements are dealt with in IEC 61010-1. Standard range of analogue d.c. current signals used in process control systems are dealt with in IEC 60381-1. Specifications for values for the testing of influence quantities can be found in IEC 60654 series. Requirements for documentation to be supplied with instruments are dealt with in IEC 61187. Requirements for general principles concerning quantities, units and symbols are dealt with in ISO 80000-1:2009. The object of IEC 62703 is: - to specify the general aspects in the terminology and definitions related to the performance of fluorometric oxygen analyzers used for the continuous determination of dissolved oxygen partial pressure or concentration in liquid media; - to unify methods used in making and verifying statements on the functional performance of such analyzers; - to specify which tests should be performed in order to determine the functional performance and how such tests should be carried out; - to provide basic documents to support the application of standards of quality assurance within ISO 9001.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za fluorometrične analizatorje kisika, ki se uporabljajo za neprekinjeno določanje delnega tlaka ali koncentracije raztopljenega kisika. Velja za fluorometrične analizatorje kisika, primerne za uporabo v tekočinah, ki vsebujejo vodo, ultra čistih vodah, sladki ali pitni vodi, morski vodi ali drugih vodnih raztopinah, industrijskih ali gospodinjskih odpadnih vodah iz vodnih teles (npr. jezera, reke, ustja) ter za industrijske procesne tokove in procesne tekočine. Čeprav se fluorometrični analizatorji kisika načeloma uporabljajo v plinastih fazah, izražanje delovanja v plinasti fazi ni predmet tega standarda. Senzorska enota fluorometričnega analizatorja kisika, ki je v stiku z medijem za merjenje, vsebuje luminofor v membrani iz polimera, ki je prepustna za kisik, ali v drugih za kisik prepustnih materialih (ali substratih). Ta standard določa terminologijo, definicije, zahteve za navedbe proizvajalcev in preskuse za fluorometrične analizatorje kisika. Ta standard je v skladu s splošnimi načeli iz skupine standardov IEC 60359 in IEC 60770. Ta standard se uporablja za analizatorje, ki so določeni za stalno namestitev na katerem koli mestu (znotraj ali zunaj) z uporabo merilne tehnike s povezavo. Varnostne zahteve so obravnavane v standardu IEC 61010-1. Standardni obseg signalov analognega enosmernega toka, ki se uporabljajo v sistemih za nadzor procesa, je obravnavan v standardu IEC 60381-1. Specifikacije za vrednosti za preskušanje vplivnih veličin so na voljo v skupini standardov IEC 60654. Zahteve za dokumentacijo, ki jo je treba priložiti instrumentom, so obravnavane v standardu IEC 61187. Zahteve za splošna načela glede veličin, enot in simbolov, so obravnavane v standardu ISO 80000-1:2009. Namen standarda IEC 62703 je: – določiti splošne vidike v terminologiji in definicijah v zvezi z delovanjem fluorometričnih analizatorjev kisika, ki se uporabljajo za neprekinjeno določanje delnega tlaka ali koncentracije kisika v tekočih medijih; – poenotiti metode, ki se uporabljajo pri ustvarjanju in preverjanju navedb o funkcijski zmogljivosti takšnih analizatorjev; – določiti, katere preskuse je treba opraviti, da se določi funkcijska zmogljivost, in kako jih je treba opraviti; – zagotoviti osnovne dokumente za podporo uporabe standardov za zagotavljanje kakovosti v sklopu standarda ISO 9001.

Najbolje prodajani standardi