SIST EN 1401-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1401-1:2019
Koda projekta: 00155830
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1401-1:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.05 91.140.80 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN 1401-1:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies the requirements for solid wall pipes with smooth internal and external surfaces, extruded from the same formulation throughout the wall, fittings and the system of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC U) piping systems in the field of non-pressure underground drainage and sewerage: - buried in ground outside the building structure (application area code "U"), and - both buried in ground, within the building structure (application area code "D") and outside the building. This is reflected in the marking of products by "U" and "UD". It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this document. NOTE 1 Solid wall multilayer pipes with different formulations throughout the wall and foamed core pipes are covered by EN 13476-2 [1] (see also CEN ISO/TR 27165 [2]). This document covers a range of nominal sizes, a range of pipes and fittings series and a range of stiffness classes and gives recommendations concerning colours. NOTE 2 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selection from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes. In conjunction with prCEN/TS 1401-2 [3], it is applicable to PVC U pipes and fittings, their joints and to joints with components of other plastics and non-plastics materials intended to be used for buried piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. NOTE 3 Pipes, fittings and other components conforming to any of the plastics product standards listed in Annex C can be used with pipes and fittings conforming to this document, provided they conform to the requirements for joint dimensions given in Clause 7 and to the requirements of Table 15.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za trdne stenske cevi z gladkimi notranjimi in zunanjimi površinami, ekstrudiranimi iz iste sestave po celotni steni, fitinge ter cevne sisteme iz nemehčanega polivinilklorida (PVC U) za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so: – vkopani v zemljo zunaj stavbne konstrukcije (koda območja uporabe »U«) in – vkopani v zemljo znotraj stavbne konstrukcije (koda območja uporabe »D«) in zunaj nje. To je razvidno iz oznak »U« in »UD« na izdelkih. Določa tudi preskusne parametre za preskusne metode iz tega dokumenta. OPOMBA 1: Trdne stenske večplastne cevi različne sestave po celotni steni in penaste cevi so zajete v standardu EN 13476-2 [1] (glej tudi CEN ISO/TR 27165 [2]). Ta dokument zajema različne nazivne velikosti, sklope cevi in skupine fitingov ter različne razrede trdnosti in priporočila o barvah. OPOMBA 2: Za ustrezno izbiro izdelkov je odgovoren kupec ali specifikator, pri čemer mora upoštevati konkretne zahteve ter vse pomembne nacionalne predpise in prakse ali kodekse vgradnje. Skupaj s standardom prCEN/TS 1401-2 [3] se uporablja za cevi in fitinge iz polivinilklorida (PVC U), njihove spoje ter spoje s komponentami iz drugih polimernih in nepolimernih materialov, namenjenih uporabi za vkopane cevne sisteme za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu. OPOMBA 3: Cevi, fitinge in druge sestavne dele, ki so skladni s katerim koli standardom za izdelek iz polimernih materialov iz dodatka C, je mogoče uporabljati s cevmi in fitingi, ki so skladni s tem dokumentom, če izpolnjujejo zahteve v zvezi z velikostmi spojev iz točke 7 in zahteve iz preglednice 15.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1401-1:2009 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem 01-sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi