SIST EN 16147:2017

Oznaka standarda: SIST EN 16147:2017
Koda projekta: 00113071
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units
Naslov (slovenski): Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16147:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 23.140 27.080 91.140.65
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-03
Referenčna oznaka: EN 16147:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies methods for testing, rating of performance and calculation of water heating energy efficiency of air/water, brine/water, water/water and direct exchange/water heat pump water heaters and heat pump combination heaters with electrically driven compressors and connected to or including a domestic hot water storage tank for domestic hot water production. NOTE 1 Testing procedures for simultaneous operation for domestic hot water production and space heating are not treated in this standard. Simultaneous means that domestic hot water production and space heating generation occur at the same time and may interact. This European Standard comprises only the testing procedure for the domestic hot water production of the heat pump system. NOTE 2 For heat pump combination heaters the seasonal efficiency of space heating is determined according to EN 14825. This European Standard only applies to water heaters which are supplied in a package of heat pump and storage tank. In the case of water heaters consisting of several parts with refrigerant connections, this European Standard applies only to those designed and supplied as a complete package. This European Standard does not specify requirements of the quality of the used water.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metode za preskušanje, vrednotenje zmogljivosti in izračun energetske učinkovitosti ogrevanja kombinacij zrak/voda, slanica/voda, voda/voda in neposredna izmenjava/voda grelnikov vode s toplotno črpalko ter kombiniranih grelnikov s toplotno črpalko z električno gnanimi kompresorji, ki so povezani z ali vključujejo rezervoar za toplo sanitarno vodo za proizvodnjo tople sanitarne vode. OPOMBA 1:Ta standard ne obravnava preskusnih postopkov za sočasno delovanje proizvodnje tople sanitarne vode in ogrevanja prostorov. Sočasno pomeni, da proizvodnja tople sanitarne vode in ogrevanje prostorov potekata ob istem času, pri čemer lahko pride do medsebojnega vpliva. Ta evropski standard zajema le preskusni postopek za proizvodnjo tople sanitarne vode s sistemom toplotne črpalke. OPOMBA 2: Pri kombiniranih grelnikih s toplotno črpalko se sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov določi v skladu s standardom EN 14825. Ta evropski standard se uporablja samo za grelnike vode, ki so dobavljeni v kompletu s toplotno črpalko in rezervoarjem za vodo. Pri grelnikih vode, ki so sestavljeni iz več delov, s priključki za hladilno sredstvo se ta evropski standard uporablja samo za tiste, ki so zasnovani in dobavljeni kot celoten komplet. Ta evropski standard ne določa zahtev za kakovost uporabljene vode.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 16147:2017/AC:2017 - Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode - Popravek AC 01-Oct-2017
Revidiran SIST EN 16147:2017/kFprA1:2021 - Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode - Dopolnilo A1 01-Sep-2020
Nadomešča SIST EN 16147:2011 - Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje in zahteve za označevanje naprav/enot za gretje (gospodinjske) vode 01-Mar-2017
Nadomešča SIST EN 16147:2011/AC:2012 - Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje in zahteve za označevanje naprav/enot za gretje (gospodinjske) vode 01-Mar-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi