SIST HD 60364-4-43:2011

Oznaka standarda: SIST HD 60364-4-43:2011
Koda projekta: 20853
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-43. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred nadtoki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST HD 60364-4-43:2011 (de) nemški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
SIST HD 60364-4-43:2011 (en) angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 29.120.50 91.140.50
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-May-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: HD 60364-4-43:2010
Področje projekta (angleško): This part of HD 60364 provides requirements for the protection of live conductors from the effects of overcurrents. This standard describes how live conductors are protected by one or more devices for the automatic disconnection of the supply in the event of overload (Clause 433) and short-circuit (Clause 434) except in cases where the overcurrent is limited in accordance with Clause 436 or where the conditions described in 433.3 (omission of devices for protection against overload) or 434.3 (omission of devices for protection against short-circuit) are met. Coordination of overload protection and short-circuit protection is also covered (Clause 435). NOTE 1 Live conductors protected against overload in accordance with Clause 433 are considered to be protected also against faults likely to cause overcurrents of a magnitude similar to overload currents. NOTE 2 The requirements of this standard do not take account of external influences. NOTE 3 Protection of conductors according to this standard does not necessarily protect the equipment connected to the conductors. NOTE 4 Flexible cables connecting equipment by plugs and socket-outlet to fixed installations are not part of the scope of this standard and for this reason are not necessarily protected against overcurrent. NOTE 5 Disconnection does not mean isolation in this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta del HD 60364 zagotavlja zahteve za zaščito živih prevodnikov pred učinki nadtokov. Ta standard opisuje, kako se živi prevodniki zaščitijo z eno ali več napravami za avtomatski odklop napajanja pri čezmerni obremenitvi (klavzula 433) in kratkem stiku (klavzula 434), razen kadar je nadtok omejen v skladu s klavzulo 436 ali ko so izpolnjeni pogoji, opisani v točki 433.3 (opustitev naprav za zaščito pred nadtokom) ali točki 434.3 (opustitev naprav za zaščito pred kratkim stikom). Zajeta je tudi uskladitev zaščite pred nadtokom in zaščite pred kratkim stikom (klavzula 435). OPOMBA 1: Velja, da so živi prevodniki, zaščiteni pred preobremenitvijo v skladu s klavzulo 433, zaščiteni tudi pred okvarami, ki bi lahhko povzročile nadtokove podobne velikosti, kot so preobremenitveni tokovi. OPOMBA 2: Zahteve tega standarda ne upoštevajo zunanjih vplivov. OPOMBA 3: Zaščita prevodnikov v skladu s tem standardom ne ščiti nujno opreme, povezane s prevodniki. OPOMBA 4: Gibljivi kabli, ki povezujejo opremo z vtiči in vtičnicami s pritrjeno napeljavo, niso del obsega uporabe tega standarda in zato niso nujno zaščiteni pred nadtokom. OPOMBA 5: Odklop v tem standardu ne pomeni izolacije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prHD 60364-4-43:2022 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-43. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred nadtoki 16-Aug-2016
Nadomešča SIST HD 384.4.43 S2:2003 - Električne inštalacije zgradb – 4. del: Zaščitni ukrepi – 43. poglavje: Zaščita pred nadtoki (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, spremenjen) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi