SIST EN 10025-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 10025-2:2019
Koda projekta: EC010059
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Naslov (slovenski): Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel - 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 10025-2:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 77.140.10 77.140.45 77.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN 10025-2:2019
Področje projekta (angleško): Part 2 of this document, in addition to Part 1, specifies the technical delivery conditions for flat and long products and semi-finished products which are meant for further processing to flat and long products of hot rolled non-alloy quality steels in the grades and qualities given in Tables 2 to 6 (chemical composition) and Tables 7 to 9 (mechanical properties) in the delivery conditions as given in 6.3. Three engineering steels are also specified in this document (see Tables 3 and 5) (chemical composition) and Table 8 (mechanical properties). This document does not apply to structural hollow sections and tubes (see EN 10210-1 and EN 10219-1). The technical delivery conditions apply to thicknesses > 3 mm and < 150 mm for long products of steel grade S450J0. The technical delivery conditions apply to thicknesses < 250 mm for flat and long products of all other grades and qualities. In addition for flat products of qualities J2 and K2 the technical conditions apply to thicknesses < 400 mm. Products made of steel grades S185, E295, E335 and E360 cannot be CE marked. The steels specified in this Part 2 are not intended to be heat treated except products delivered in delivery condition +N. Stress relief annealing is permitted (see also the NOTE in 7.3.1.1 of EN 10025-1:2004). Products delivered in +N condition can be hot formed and/or normalized after delivery (see Clause 3). NOTE 1 Semi-finished products which are to be converted to rolled finished products conforming to this document should be the subject of special agreement at the time of the enquiry and order. The chemical composition can also be agreed at the time of the order, however the values should be within the limits of Tables 2 and 3. NOTE 2 For certain grades and product forms suitability for particular applications may be specified at the time of the enquiry and order (see 7.4.2, 7.4.3 and Table 10).
Področje projekta (slovensko): 2. del tega dokumenta poleg 1. dela določa tehnične dobavne pogoje za ploske in dolge izdelke ter polizdelke, ki so namenjeni nadaljnji predelavi v ploske in dolge vroče valjane izdelke iz nelegiranega jekla v razredih ter z lastnostmi, podanimi v preglednicah od 2 do 6 (kemična sestava) in preglednicah od 7 do 9 (mehanske lastnosti) v dobavnih pogojih, ki so podani v točki 6.3. V tem dokumentu so podana tudi tri inženirska jekla (glej preglednici 3 in 5 (kemična sestava) ter preglednico 8 (mehanske lastnosti)). Ta dokument se ne uporablja za votle konstrukcijske profile in cevi (glej standarda EN 10210-1 in EN 10219-1). Tehnični dobavni pogoji veljajo za debeline > 3 mm in < 150 mm za dolge izdelke iz jekla razreda S450J0. Tehnični dobavni pogoji veljajo za debeline < 250 mm za ploske in dolge izdelke iz jekla ostalih razredov in kakovosti. Poleg tega, da tehnični pogoji veljajo za ploske izdelke kakovosti J2 in K2, veljajo tudi za debeline < 400 mm. Izdelki iz jekla razredov S185, E295, E335 in E360 ne smejo biti označeni z oznako CE. Jekla iz tega 2. dela niso predvidena za toplotno obdelavo, razen izdelkov, dobavljenih v stanju dobave +N. Kaljenje za zmanjšanje napetosti je dovoljeno (glej tudi OPOMBO v točki 7.3.1.1 standarda EN 10025-1:2004). Izdelke, dobavljene v stanju +N, je mogoče po dostavi vroče oblikovati in/ali normalizirati (glej točko 3). OPOMBA 1: Polizdelki, ki jih je treba pretvoriti v valjane končne izdelke v skladu s tem dokumentom, naj bi bili v času povpraševanja in naročila predmet posebnega dogovora. O kemični sestavi se je prav tako mogoče dogovoriti v času naročila, vendar naj bi bile vrednosti v mejah, določenih v preglednicah 2 in 3. OPOMBA 2: Pri nekaterih razredih in oblikah izdelkov se lahko primernost uporabe določi v času povpraševanja in naročila (glej 7.4.2, 7.4.3 in preglednico 10).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 10025-2:2005 - Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla 01-Jul-2014
Nadomešča SIST EN 10025-2:2005/AC:2005 - Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla 21-Aug-2019
Nadomešča SIST EN 10025-2:2005 - Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla 21-Aug-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi