SIST EN ISO 22765:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 22765:2019
Koda projekta: 00430047
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear fuel technology - Sintered (U,Pu)O2 pellets - Guidance for ceramographic preparation for microstructure examination (ISO 22765:2016)
Naslov (slovenski): Tehnologija jedrskih goriv - Sintrani peleti (U,Pu)O2 - Navodilo za pripravo keramografske preiskave mikrostrukture (ISO 22765:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 22765:2019 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 22765:2019
Področje projekta (angleško): The ceramographic procedure used to prepare sintered (U,Pu)O2 pellets for qualitative and quantitative examination of the pellet microstructure. The examinations are performed before and after thermal treatment or chemical etching. They allow - observation of any cracks, intra- and intergranular pores or inclusions, and - measurement of the grain size, porosity and plutonium homogeneity distribution. The mean grain diameter is measured by one of the classic methods: counting (intercept method), comparison with standard grids or typical images, etc.[2] The measurement of individual grain sizes requires uniform development of the microstructure over the entire specimen. The plutonium cluster and pore distribution and localization are generally analysed by automatic image analysis systems. The plutonium distribution is usually revealed by chemical etching but alpha-autoradiography can also be used. The first technique avoids the tendency for autoradiography to exaggerate the size of plutonium-rich clusters due to the distance the alpha particles travel away from the source.
Področje projekta (slovensko): Keramografski postopek, ki se uporabi za pripravo sintranih peletov (U,Pu)O2 za kvalitativno in kvantitativno preiskavo mikrostrukture peletov. Preiskave se izvedejo pred in po toplotni obdelavi ali kemičnem jedkanju. Omogočajo: – opažanje morebitnih razpok, intra- in intergranularnih por ali vključkov ter – meritve velikosti zrna, poroznosti in homogenosti porazdelitve plutonija. Povprečni premer zrna je izmerjen z eno od klasičnih metod: štetje (metoda preseka), primerjava s standardnimi mrežami ali značilnimi slikami itd.[2] Izmera velikosti posameznega zrna zahteva poenoten razvoj mikrostrukture v celotnem primerku. Skupki plutonija in razporeditev ter lokalizacija por so običajno analizirani s samodejnimi sistemi slikovne analize. Razporeditev plutonija se običajno razkrije s kemičnim jedkanjem, lahko pa se uporabi tudi alfa avtoradiografija. S prvo tehniko se izognemo težnji avtoradiografije, da poda preveliko velikost skupkov, bogatih s plutonijem, zaradi razdalje, ki jo delci alfa prepotujejo od vira.

Najbolje prodajani standardi