SIST EN 45544-4:2016

Oznaka standarda: SIST EN 45544-4:2016
Koda projekta: 24338
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance
Naslov (slovenski): Zrak na delovnem mestu - Električne naprave za neposredno odkrivanje in neposredno merjenje koncentracije strupenih plinov in hlapov - 4. del: Vodilo za izbiro, vgraditev, uporabo in vzdrževanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 45544-4:2016 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju
ICS: 13.040.30 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN 45544-4:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard gives guidance on the selection, installation, use and maintenance of electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours in workplace atmospheres. The primary purpose of such apparatus is to measure the concentration of a toxic gas or vapour in order to provide an exposure measurement and/or detection and warning of its presence. This European Standard is applicable to apparatus whose primary purpose is to provide an indication, alarm and/or other output function to give a warning of the presence of a toxic gas or vapour in the atmosphere and in some cases to initiate automatic or manual protective actions. It is applicable to apparatus in which the sensor automatically generates an electrical signal when gas is present. This European Standard is not applicable, but may provide useful information, for apparatus — used for the measurement of oxygen, — used only in laboratories for analysis or measurement, — used only for process measurement purposes, — used in car parks or tunnels (fixed apparatus only), — used in the domestic environment, — used in environmental air pollution monitoring, — used for the measurement of combustible gases and vapours related to the risk of explosion. It also does not apply to open-path (line of sight) area monitors. For apparatus used for sensing the presence of multiple gases, this European Standard applies only to the detection of toxic gas or vapour.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vključuje navodila za izbiro, namestitev, uporabo in vzdrževanje električnih naprav, ki se uporabljajo za neposredno odkrivanje in neposredno merjenje koncentracije strupenih plinov in hlapov v ozračju na delovnem mestu. Primarni namen takšnih naprav je izmeriti koncentracijo strupenih plinov ali hlapov, ki omogoča merjenje izpostavljenosti in/ali zaznavanje ter opozarjanje na njihovo prisotnost. Ta evropski standard se uporablja za naprave, katerih primarni namen je izdati opozorilo, alarm in/ali drugo izhodno funkcijo, s katero se opozori na prisotnost strupenih plinov ali hlapov v ozračju in v nekaterih primerih tudi sproži samodejne ali ročne zaščitne ukrepe. Uporablja se za aparate, v katerih senzor ob prisotnosti plina samodejno ustvari električni signal. Čeprav se ta evropski standard ne uporablja zanje, je vseeno lahko vir uporabnih informacij za naprave, – ki se uporabljajo za merjenje kisika, – ki se uporabljajo le v laboratorijih za analize ali merjenje, – ki se uporabljajo samo za namene merilnega postopka, – ki se uporabljajo v voznih parkih ali predorih (le nepremične naprave), – ki se uporabljajo v domačem okolju, – ki se uporabljajo pri nadzoru onesnaženja zraka v okolju, – ki se uporabljajo za merjenje plinov in hlapov pri izgorevanju v zvezi z nevarnostjo eksplozije. Prav tako se ne uporablja za senzorje z odprto merilno potjo (linija pogleda). Pri napravah, ki se uporabljajo za zaznavanje prisotnosti več plinov, se ta evropski standard uporablja le za zaznavanje strupenih plinov ali hlapov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 45544-4:2002 - Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance 01-maj-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi