SIST EN ISO 15118-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15118-1:2019
Koda projekta: 00301047
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition (ISO 15118-1:2019)
Naslov (slovenski): Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 1. del: Splošne informacije in definicija primera uporabe (ISO 15118-1:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15118-1:2019 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.100.05 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN ISO 15118-1:2019
Področje projekta (angleško): This document, as a basis for the other parts of the ISO 15118 series, specifies terms and definitions, general requirements and use cases for conductive and wireless HLC between the EVCC and the SECC. This document is applicable to HLC involved in conductive and wireless power transfer technologies in the context of manual or automatic connection devices. This document is also applicable to energy transfer either from EV supply equipment to charge the EV battery or from EV battery to EV supply equipment in order to supply energy to home, to loads or to the grid. This document provides a general overview and a common understanding of aspects influencing identification, association, charge or discharge control and optimisation, payment, load levelling, cybersecurity and privacy. It offers an interoperable EV-EV supply equipment interface to all e-mobility actors beyond SECC. The ISO 15118 series does not specify the vehicle internal communication between battery and other internal equipment (beside some dedicated message elements related to the energy transfer). NOTE 1 Electric road vehicles specifically are vehicles in categories M (used for carriage of passengers) and N (used for carriage of goods) (compare ECE/TR ANS/WP.29/78 ev.2). This does not prevent vehicles in other categories from adopting the ISO 15118 series as well. NOTE 2 This document is destined to orientate the message set of ISO 15118-2 and ISO 15118-201). The absence of any particular use case in this document does not imply that it will not be put into practice, with the required messages. NOTE 3 This document, ISO 15118-2 and ISO 15118-20 are designed to work independent of data transfer medium used. However, the ISO 15118 series is made for fitting the specified data link layers in the corresponding documents in this series.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument kot podlaga za druge dele skupine standardov ISO 15118 določa izraze in definicije, splošne zahteve in primere uporabe za kabelsko in brezžično komunikacijo na visoki ravni (HLC) med komunikacijskim krmilnikom električnega vozila (EVCC) in komunikacijskim krmilnikom opreme za napajanje (SECC). Ta dokument se uporablja za komunikacijo na visoki ravni, ki je vključena v tehnologijah kabelskega in brezžičnega prenosa moči v okviru ročnih ali avtomatskih priključnih naprav. Ta dokument se uporablja tudi za prenos energije od opreme za napajanje električnih vozil za polnjenje akumulatorja električnega vozila ali od akumulatorja električnega vozila do opreme za napajanje električnih vozil za prenos energije v dom, obremenitve ali v omrežje. Ta dokument podaja splošen pregled in razumevanje vidikov, ki vplivajo na identifikacijo, povezavo, nadzor in optimizacijo polnjenja ali praznjenja, plačilo, uravnavanje obremenitve, kibernetsko varnost in zasebnost. Ponuja interoperabilni vmesnik opreme za napajanje EV-EV za vse akterje e-mobilnosti, ki presega komunikacijski krmilnik opreme za napajanje. Skupina standardov ISO 15118 ne določa notranje komunikacije v vozilu med akumulatorjem in drugo notranjo opremo (razen nekaterih namenskih elementov sporočila v zvezi s prenosom energije). OPOMBA 1: Električna cestna vozil so zlasti vozila v kategorijah M (uporabljajo se za prevoz potnikov) in N (uporabljajo se za prevoz blaga) (primerjaj ECE/TR ANS/WP.29/78 ev.2). To ne preprečuje, da bi tudi vozila v drugih kategorijah sprejela skupino standardov ISO 15118. OPOMBA 2: Ta dokument je namenjen usmerjanju niza sporočil iz standardov ISO 15118-2 in ISO 15118-201. Odsotnost katerega koli primera uporabe v tem dokumentu ne pomeni, da se ne bo izvajal v praksi z zahtevanimi sporočili. OPOMBA 3: Ta dokument ter standarda ISO 15118-2 in ISO 15118-20 so zasnovani, da delujejo neodvisno od uporabljenega medija za prenos podatkov. Vendar pa je skupina standardov ISO 15118 oblikovana za vstavljanje določenih podatkovnih povezovalnih plasti v ustrezne dokumente v tej skupini standardov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 15118-1:2015 - Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 1. del: Splošne informacije in definicija primera uporabe (ISO 15118-1:2013) 15-jul-2015
Nadomešča SIST EN ISO 15118-1:2015 - Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 1. del: Splošne informacije in definicija primera uporabe (ISO 15118-1:2013) 08-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi