SIST EN 60398:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60398:2015
Koda projekta: 24680
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Installations for electroheating and electromagnetic processing - General performance test methods
Naslov (slovenski): Naprave za električno ogrevanje in elektromagnetno obdelavo - Splošne metode za preskušanje tehničnih lastnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60398:2015 angleški jezik Active SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 25.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the basic test procedures, conditions and methods for establishing the main performance parameters and the main operational characteristics of industrial installations and equipment intended for electroheating (EH) or electromagnetic processing of materials (EPM). Measurements and tests that are solely used for the verification of safety requirements of equipment for EH or for EPM are outside the scope of this standard and are covered by the IEC 60519 series. This standard is applicable for the commissioning, verification of design improvements or for energy related tasks including benchmarking with respect to energy use or energy efficiency, establishing of an energy baseline, and labelling. Some concepts from this standard can directly be used as key performance indicators. Detailed tests for specific types of EH or EPM equipment and installations are beyond the scope of this standard and are provided in particular test standards for EH or EPM equipment. This standard is intended as general reference for all future test standards applicable to particular EH or EPM equipment or installations. This standard includes the concept and material presented in IEC TS 62796 on energy efficiency dealing with the electrical and processing parts of the equipment, as well as the overall performance.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa osnovne preskusne postopke, pogoje in metode za določanje glavnih parametrov tehničnih lastnosti ter glavnih obratovalnih značilnosti industrijskih naprav in opreme, namenjene za električno ogrevanje (EH) ali elektromagnetno obdelavo materialov (EPM). Meritve in preskusi, ki se uporabljajo izključno za preverjanje varnostnih zahtev opreme za električno ogrevanje ali elektromagnetno obdelavo materialov, so zunaj področja uporabe tega standarda, pri čemer so obravnavani v skupini standardov IEC 60519. Ta standard se uporablja za začetek uporabe, preverjanje izboljšav v zasnovi ali z energijo povezana opravila, vključno s primerjanjem na področju rabe energije ali energetske učinkovitosti, določanjem energetske osnovne vrednosti in označevanjem. Nekateri koncepti iz tega standarda se lahko neposredno uporabljajo kot ključni kazalniki delovanja. Podrobni preskusi za posebne vrste opreme in naprav za električno ogrevanje ali elektromagnetno obdelavo materialov so zunaj področja uporabe tega standarda ter so opisani v posameznih preskusnih standardih za opremo za električno ogrevanje ali elektromagnetno obdelavo materialov. Ta standard je namenjen uporabi kot splošno sklicevanje za vse prihodnje preskusne standarde, ki se uporabljajo za posamezno opremo in naprave za električno ogrevanje ali elektromagnetno obdelavo materialov. Ta standard zajema koncept in gradivo iz standarda IEC TS 62796 o energetski učinkovitosti, ki obravnava električne in obdelovalne dele opreme ter splošno delovanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60398:2001 - Industrial electroheating installations - General test methods 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi