SIST EN 60709:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60709:2010
Koda projekta: 22258
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Separation (IEC 60709:2004)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2004)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60709:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Razveljavitev: 01-Sep-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-09
Referenčna oznaka: EN 60709:2010
Področje projekta (angleško): This standard is applicable to nuclear power plant instrumentation and control (I&C) systems, and their cables, that are important to safety, as defined in IAEA Safety Guide NS-G-1.3. It is also applicable to temporary installations which are part of those I&C systems important to safety (for example, auxiliary equipment for commissioning tests and experiments). Clause 6 is intended particularly for the cabling of the I&C systems important to safety. This standard applies to the I&C of new nuclear power plants as well as to I&C upgrading or back-fitting of existing plants. For existing plants, only a subset of the requirements is applicable; this subset is to be identified at the beginning of any project. Where independence is required by general safety standards such as IAEA safety guides or IEC 61513, one aspect of achieving this independence is physical separation between the systems and their equipment that perform functions important to safety. This standard defines the assessments needed and the technical requirements to be met for I&C systems important to safety and their cables, in order to achieve adequate physical separation between redundant sections of a system and between a system and another system. This separation is needed to prevent or minimise the impact on safety that could result from faults and failures which could be propagated or affect several sections of a system or several systems.
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za merilno in nadzorno opremo za jedrske elektrarne in pripadajoče kable, za zagotavljanje varnosti, kot je opredeljeno v varnostnih navodilih IAEA NS-G-1.3. Uporablja se tudi za začasne naprave in napeljave, ki so del merilne in nadzorne opreme za zagotavljanje varnosti (na primer, pomožna oprema za preskuse in poskuse ob usposobitvi za zagon). Klavzula 6 je namenjena zlasti okabljenju merilne in nadzorne opreme za zagotavljanje varnosti. Ta standard se uporablja za merilno in nadzorno opremo novih jedrskih elektrarn, kot tudi nadgradnjo ali posodabljanje merilne in nadzorne opreme obstoječih elektrarn. Za obstoječe elektrarne se uporablja samo podmnožica zahtev; ta podmnožica se odpredeli ob začetku vsakega projekta. Kadar splošni varnostni standardi, kot so varnostna navodila IAEA ali IEC 61513 zahtevajo neodvisnost, je en vidik doseganja takšne neodvisnosti fizična ločitev med sistemi in njihovo opremo za zagotavljanje varnosti. Ta standard določa potrebne presoje in tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti in pripadajoči kabli, da bi dosegli zadostno fizično ločitev med neuporabljenimi deli sistema in med sistemom in drugim sistemom. Ta ločitev je potrebna, da bi preprečili ali minimizirali vpliv na varnost, do katerega bi lahko prišlo zaradi napak in okvar, ki bi se lahko razširile ali vplivale na več delov sistema ali več sistemov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN IEC 60709:2019 - Jedrske elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2018) 27-Mar-2018
Nadomeščen z SIST EN IEC 60709:2019 - Jedrske elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2018) 02-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi