SIST EN ISO 10893-8:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10893-8:2011
Koda projekta: EC029164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-destructive testing of steel tubes - Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections (ISO 10893-8:2011)
Naslov (slovenski): Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 8. del: Ugotavljanje laminarnih napak nevarjenih in varjenih jeklenih cevi z avtomatsko ultrazvočno preiskavo (ISO 10893-8:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10893-8:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 23.040.10 77.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10893 specifies requirements for automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections a) in the pipe body (full peripheral testing) of seamless and welded, except submerged arc-welded (SAW), steel tubes, or b) in the area adjacent to the weld seam of welded steel tubes, and optionally c) at the ends (full peripheral testing) of seamless and welded tubes. This part of ISO 10893 can also be applicable to the testing of circular hollow sections. NOTE For welded tubes, see ISO 10893-9 for an alternative test method for the detection of laminar imperfections in steel strip/plate prior to tube forming.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10893 določa zahteve za ugotavljanje laminarnih napak z avtomatsko ultrazvočno preiskavo a) v telesu (preiskava po celotnem obodu) nevarjenih in varjenih jeklenih cevi, razen obločno varjenih pod praškom (SAW), ali b) na območju zraven vara varjenih jeklenih cevi, in po izbiri; c) na koncih (preiskava po celotnem obodu) nevarjenih in varjenih cevi. Ta del ISO 10893 lahko velja tudi za preskušanje krožnih votlih delov. OPOMBA: Za varjene cevi glej ISO 10893-9 za alternativno preskusno metodo za odkrivanje laminarnih napak v jeklenih trakovih/pločevini pred izdelavo cevi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 10246-16:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 16. del: Ugotavljanje laminarnih napak ob varu jeklenih cevi z avtomatsko ultrazvočno preiskavo 01-nov-2011
Dopolnjen z SIST EN ISO 10893-8:2011/oprA1:2019 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 8. del: Ugotavljanje laminarnih napak nevarjenih in varjenih jeklenih cevi z avtomatizirano ultrazvočno preiskavo - Dopolnilo A1: Sprememba meril sprejemljivosti (ISO 10893-8:2011/DAM 1:2019) 03-jul-2019
Nadomešča SIST EN 10246-17:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 17. del: Ugotavljanje laminarnih napak koncev nevarjenih in varjenih jeklenih cevi z ultrazvočno preiskavo 01-nov-2011
Nadomešča SIST EN 10246-14:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 14. del: Ugotavljanje laminarnih napak jeklenih cevi, nevarjenih in varjenih (razen obločno varjenih pod praškom), z avtomatsko ultrazvočno preiskavo 01-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi