SIST EN 9300-100:2018

Oznaka standarda: SIST EN 9300-100:2018
Koda projekta: 04004093
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information
Naslov (slovenski): Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 100. del: Splošni pojmi za dolgoročno arhiviranje in pridobivanje CAD 3D mehanskih informacij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9300-100:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.110 35.240.10 35.240.30 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 9300-100:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard defines common fundamental concepts for Long Term Archiving and Retrieval of CAD mechanical information for elementary parts and assemblies. It details the “fundamentals and concepts” of EN 9300-003 in the specific context of Long Term Archiving of CAD mechanical models. CAD mechanical information is divided into assembly structure and geometrical information, both including explicit and implicit geometrical representation, Geometric Dimensioning and Tolerancing with Form Features. The EN 9300-1XX family is organized as a sequence of parts, each building on the previous in a consistent way, each adding a level of complexity in the CAD data model. This includes the detailing of relationships between the essential information for the different types of CAD information covered by the EN 9300-1XX family. As technology matures additional parts will be released in order to support new requirements within the aerospace community. The present part describes: — the fundamentals and concepts for Long Term Archiving and Retrieval of CAD 3D mechanical information; — the document structure of the EN 9300-1XX family, and the links between all these parts; — the qualification methods for long term preservation of archived CAD mechanical information; more specially, principles for the CAD validation properties and for verification of the quality of the CAD archived file; — specifications for the preservation planning of archived CAD information; — specific functions for administration and monitoring of CAD archived mechanical models; — the definition of Archive Information Packages for CAD data.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne pojme za dolgoročno arhiviranje in pridobivanje CAD mehanskih informacij za osnovne dele in sklope. Podrobno opredeljuje »osnove in pojme« iz standarda EN 9300-003 v posebnem okviru dolgoročnega arhiviranja in pridobivanja CAD mehanskih modelov. CAD mehanske informacije so razdeljene v strukturne in geometrijske informacije o sklopu, pri čemer obe vrsti zajemata eksplicitne in implicitne geometrijske predstavitve, geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje z oblikovnimi lastnostmi. Skupina standardov EN 9300-1XX je organizirana kot zaporedje delov, pri čemer vsak na dosleden način izhaja iz prejšnjega in dodaja raven kompleksnosti v podatkovni model CAD. To vključuje podrobno opredelitev razmerij med osnovnimi informacijami za različne vrste informacij CAD, ki jih zajema skupina standardov EN 9300-1XX. Z razvojem tehnologije bodo objavljeni dodatni deli za podporo novih zahtev v vesoljski skupnosti. Trenutni del opisuje: – osnove ter pojme za dolgoročno arhiviranje in pridobivanje CAD 3D mehanskih informacij; – strukturo dokumenta skupne standardov EN 9300-1XX in povezave med vsemi temi deli; – metode kvalifikacije za dolgoročno shranjevanje arhiviranih CAD mehanskih informacij oz. bolj natančno načela za lastnosti validacije CAD in preverjanje kakovosti arhivirane datoteke CAD; – specifikacije za načrtovanje shranjevanja arhiviranih informacij CAD; – posebne funkcije za upravljanje in nadzor CAD arhiviranih mehanskih modelov; – definicijo paketov arhivskih informacij za podatke CAD.

Najbolje prodajani standardi