SIST-TS CEN/TS 15523:2011

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15523:2011
Koda projekta: 00331088
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal Services - Statement of mailing submission
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Izjava o dostavi pisemske pošiljke
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15523:2011 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: CEN/TS 15523:2011
Področje projekta (angleško): This Technical Specification specifies a methodology that allows postal operators to define specific statements of mailing submission customised according to their environment and applications. The document defines information requirements for existing generic postal information processing applications related to major postal functions, namely operations, finance and marketing by specifically identifying the information that could be collected within the mailer’s domain and transmitted to the postal domain. In addition, this document defines the organisation of data into messages by describing data content, format and communication protocol suitable for communication of data originating in the mailer’s domain. The specification also provides a detailed analysis and recommendations for implementing application level security threats and countermeasures particularly relevant for postal revenue protection in controlled mail entry settings. Finally, this document provides several examples of concrete statements of mailing submissions and an example of a secure communication protocol recommended for transmission of such statements. NOTE The SMS describes letter mail or flats that are submitted for distribution and would not deal explicitly with content of letters or flats whether it concerns customs or any other party that could in principle be interested in knowing the content of these mail units.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija določa metodologijo, ki omogoča, da izvajalci poštnih storitev definirajo posebne izjave o dostavi pisemske pošiljke, prilagojene glede na svoje okolje in uporabe. Dokument določa zahteve po podatkih za obstoječe procesne aplikacije za obdelavo generično poštnih podatkov v zvezi z glavnimi poštnimi funkcijami, in sicer operacije, finance in trženje, tako da posebej določa podatke, ki bi se lahko zbrali v domeni pošiljatelja in posredovali v domeno pošte. Poleg tega ta dokument opredeljuje organizacijo podatkov v sporočila, z opisovanjem vsebine podatkov, oblike in komunikacijskega protokola, primernega za posredovanje podatkov, ki izvirajo iz domene pošiljatelja. Specifikacija zagotavlja tudi podrobno analizo in priporočila za izvajanje ukrepov na področju varnostnih groženj in protiukrepe, zlasti pomembne za zaščito poštnih prihodkov v nadzorovanih okoljih za vnos pošte. Ta dokument vsebuje tudi več primerov konkretnih izjav o dostavi pisemske pošiljke ter primer varnega komunikacijskega protokola, ki se priporoča za posredovanje takih izjav.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15523:2007 - Poštne storitve - Izjava o dostavi pisemske pošiljke 01-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi