SIST EN 834:2013

Oznaka standarda: SIST EN 834:2013
Koda projekta: 00171006
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply
Naslov (slovenski): Delilniki stroškov oddane toplote ogreval - Naprave z električnim napajanjem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 834:2013 angleški jezik Active SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje stavb
ICS: 91.140.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-11
Področje projekta (angleško): This European standard applies to heat cost allocators which are used to capture the proportionate thermal output of radiators in consumer units. If an account unit comprises consumer units of different types (e.g. technically different types of heating systems or differences due to the consumer behaviour, e.g. industrial plants as opposed to private apartments), it could be necessary to divide this account unit into groups of users. Heat cost allocators enable the determination of the heat consumption only of each radiator in a consumer unit as a share of the total heat consumption of the account unit or user group; it is therefore necessary to determine this total heat consumption either by measuring the consumed fuel quantity or the amount of heat delivered (the latter by means of a heat meter, for example). For the appropriate use of the heat cost allocators in accordance with this standard, the heating system needs to: correspond to the state of the art at the time of installation of the heat cost allocators; be operated in accordance with the state of the art. This standard specifies that heat cost allocators shall not be used for heating systems where the temperature of the heating system falls below or exceeds the temperature limits of the heat cost allocators, where the rating factor for the thermal output, KQ, cannot be clearly specified or where the heating surface is inaccessible. This applies usually to the following heating systems: floor heating; radiant ceiling heating; flap-controlled radiators; radiators with ventilators; fan-assisted air heaters; heating systems with steam-operated radiators.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za delilnike stroškov, ki so namenjeni zajemu sorazmerne oddaje toplote ogreval v potrošniških enotah. Če obračunska enota zajema potrošniške enote različnih vrst (npr. tehnično različne vrste grelnih sistemov ali razlike zaradi obnašanja potrošnikov, npr. industrijski obrati za razliko od zasebnih stanovanj), je morda treba to obračunsko enoto razdeliti na skupine uporabnikov. Delilniki stroškov omogočajo izračun porabe toplote le za vsako ogrevalo v potrošniški enoti kot delež skupne porabe toplote obračunske enote ali uporabniške skupine; zato je potrebno ugotoviti skupno porabo toplote z merjenjem porabljene količine goriva ali količine dobavljene toplote (ki se meri na primer z merilnikom toplote). Za ustrezno uporabo delilnikov stroškov v skladu s tem standardom mora grelni sistem: ustrezati zadnjemu stanju tehničnega razvoja v času vgradnje delilnikov stroškov; upravljati ga je treba v skladu z zadnjih stanjem tehničnega razvoja. Ta standard določa, da se delilniki stroškov ne smejo uporabljati za grelne sisteme, kadar temperatura grelnega sistema pade pod ali preseže mejne vrednosti temperature delilnikov stroškov, kadar faktorja za oceno oddaje toplote KQ ni mogoče jasno opredeliti ali kadar grelna površina ni dostopna. Običajno se uporablja za naslednje grelne sisteme: talno gretje; stropno gretje; ogrevala s krmiljenjem loput; ogrevala s šobami za zrak; grelniki zraka s pomočjo ventilatorja; grelni sistemi s parnimi radiatorji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 834:2002 - Delilniki stroškov porabe toplote ogreval - Naprave z električnim napajanjem 01-jun-2017
Popravljen z SIST EN 834:2013/AC:2015 - Delilniki stroškov oddane toplote ogreval - Naprave z električnim napajanjem 01-jul-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi