SIST EN 13128:2002+A2:2009

Oznaka standarda: SIST EN 13128:2002+A2:2009
Koda projekta: 00143072
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines)
Naslov (slovenski): Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13128:2002+A2:2009 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Jun-2009
Refer. št. objave: Sporočila 2009-06
Razveljavitev: 01-Oct-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 13128:2001+A2:2009
Področje projekta (angleško): 1.1 This standard specifies the technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, construction and supply (including installation and dismantling, with arrangements for transport and maintenance) of milling machines (see 3.1) including machines capable of performing boring operations (see 3.5). Machines covered by this standard include but are not limited to: - knee and column type milling machines (see figures C.1, C.2); - bed-type milling machines (see figure C.3); - multi-spindle milling machines (see figures C.4 and C.5); - plano-milling machines (see figures C.4 and C.5); - profile and contouring milling machines (see figure C.6), - milling and boring machines (see figure C.7). 1.2 This standard takes account of intended use including reasonably foreseeable misuse, maintenance, cleaning, and setting operations. It presumes access to the machine from all directions. It describes means to reduce risks to operators and other exposed persons. 1.3 This standard also applies to workpiece transfer devices when they form an integral part of the machine. 1.4 This standard deals with significant hazards relevant to milling machines when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). 1.5 Hazards arising from other metal working processes (e.g. grinding, turning, forming, EDM, laser processing) are covered by other standards (see Bibliography). 1.6 Milling machines with automatic tool changing capabilities are not covered by this standard (see prEN 12417:1996). 1.7 This standard is not applicable to milling machines which were manufactured before the date of publication by CEN of this standard.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta standard opredeljuje zahteve in ukrepe za tehnično varnost, ki jih morajo uporabiti osebe, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in dobavo (vključno z namestitvijo in razstavljanjem, z ureditvijo prevoza in vzdrževanja) frezalnih strojev (glej 3.1), vključno s stroji, ki lahko opravljajo operacije vrtanja (glej 3.5). Stroji, ki jih zajema ta standard, zajemajo, a niso omejeni na: - konzolne in vertikalne frezalne stroje (glej sliki C.1, C.2); - posteljne frezalne stroje (glej sliko C.3); - večvretenske frezalne stroje (glej sliki C.4 in C.5); - frezalne stroje za plano rezkanje (glej sliki C.4 in C.5); - kopirne in konturne frezalne stroje (glej sliko C.6), - frezalne in vrtalne stroje (glej sliko C.7). 1.2 Ta standard upošteva nameravano uporabo, vključno z razumno predvidljivo napačno uporabo, vzdrževanjem, čiščenjem, in operacijami nastavitve. Predpostavlja dostop do stroja z vseh strani. Opisuje načine za zmanjšanje tveganj za upravljalce in druge izpostavljene osebe. 1.3 Ta standard se uporablja tudi za naprave za prenos obdelovanca, kadar tvorijo sestavni del stroja. 1.4 Ta standard obravnava vse velike nevarnosti v zvezi s frezalnimi stroji, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4). 1.5 Nevarnosti, ki izhajajo iz drugih postopkov obdelave kovin (npr. brušenja, struženja, oblikovanja, elektroerozije - EDM, laserske obdelave), so zajete v drugih standardih (glej bibliografijo). 1.6 Ta standard ne zajema frezalnih strojev z zmogljivostjo avtomatske menjave orodja (glej prEN 12417:1996). 1.7 Ta evropski standard se ne uporablja za frezalne stroje, ki so bili izdelani pred datumom, ko je CEN objavil ta standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 13128:2002/A1:2006 - Varnost obdelovalnih strojev – Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji) 01-Jun-2009
Konsolidira SIST EN 13128:2002 - Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines) 01-Jun-2009
Popravljen z SIST EN 13128:2002+A2:2009/AC:2010 - Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji) 01-May-2010
Nadomeščen z SIST EN ISO 16090-1:2018 - Varnost obdelovalnih strojev - Obdelovalni centri, frezalni stroji in stroji za prenos - 1. del: Varnostne zahteve (ISO 16090-1:2017) 11-Apr-2018
Konsolidira SIST EN 13128:2002/kprA2:2008 - Varnost obdelovalnih strojev - Frezalni stroji (vključno z vrtalnimi stroji) 01-Jun-2009


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi