SIST-TP CEN/TR 16829:2017

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16829:2017
Koda projekta: 00305143
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
Naslov (slovenski): Preprečevanje in eksplozijska zaščita korčnih elevatorjev pred požarom in eksplozijo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16829:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 13.220.20 13.230
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: CEN/TR 16829:2016
Področje projekta (angleško): This European Technical report applies to bucket elevators that may handle combustible products capable of producing potentially explosive atmospheres of dust or powder inside the bucket elevator during its operation. The precautions to control ignition sources will also be relevant where the product in the bucket elevator creates a fire risk but not an explosion risk. For the purposes of this report, a bucket elevator is defined as an item of bulk material handling equipment that carries material in powder form or as coarse products such as whole grain, wood chips or flakes, in a vertical direction by means of a continuous movement of open containers. This Technical report specifies the principles of and guidance for fire and explosion prevention and explosion protection for bucket elevators. Prevention is based on the avoidance of effective ignition sources, either by the elimination of ignition sources or the detection of ignition sources. Explosion protection is based on the application of explosion venting, explosion suppression or explosion containment and explosion isolation rules specifically adapted for bucket elevators. These specific rules may be based on agreed test methods. This European Technical Report does not apply to products that do not require atmospheric oxygen for combustion.
Področje projekta (slovensko): To evropsko tehnično poročilo se uporablja za korčna dvigala, ki lahko prevažajo gorljive proizvode, ki lahko ustvarijo potencialno eksplozivne atmosfere prahu ali praška znotraj korčnega dvigala med njegovim delovanjem. Previdnostni ukrepi za nadzor virov vžiga se uporabljajo tudi, kadar zaradi proizvoda v korčnem dvigalu obstaja nevarnost požara, vendar ne nevarnost eksplozije. Za namene tega poročila je korčno dvigalo opredeljeno kot del opreme za rokovanje z razsutim materialom, ki prevaža razsuti material v obliki prahu ali grobih delcev, npr. cela zrna, leseni sekanci ali kosmiči, v navpični smeri z neprekinjenim premikanjem odprtih vsebnikov. To tehnično poročilo določa načela in smernice za preprečevanje požara in eksplozije ter eksplozijsko zaščito korčnih dvigal. Preprečevanje temelji na preprečevanju dejanskih virov vžiga z odstranitvijo virov vžiga ali njihovim odkrivanjem. Eksplozijska zaščita temelji na razbremenitvi tlaka eksplozije, zadušenju ali zadržanju eksplozije in pravilih za izolacijo eksplozije, ki so posebej prilagojena za korčna dvigala. Ta posebna pravila lahko temeljijo na sprejetih preskusnih metodah. To evropsko tehnično poročilo se ne uporablja za proizvode, ki ne potrebujejo atmosferskega kisika za zgorevanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST-TP CEN/TR 16829:2017+AC:2019 - Preprečevanje in eksplozijska zaščita korčnih elevatorjev pred požarom in eksplozijo 14-Nov-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi