SIST-TP CLC/TR 50608:2014

Oznaka standarda: SIST-TP CLC/TR 50608:2014
Koda projekta: 23226
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Smart grid projects in Europe
Naslov (slovenski): Projekti za pametna omrežja (Smart grids) v Evropi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CLC/TR 50608:2014 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NTF - Oskrba z električno energijo
ICS: 27.010 29.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: CLC/TR 50608:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Report provides an overview of the technical contents and regulatory arrangements of some 32 of the many Smart Grid projects that are currently in operation, or under construction, within Europe 1). This Technical Report is intended to provide useful information to those organisations and individuals that are currently engaged or about to become engaged in developing Smart Grids. It is also intended that this Technical Report will be used to support the development of relevant standards by presenting the key learning points from early Smart Grid projects - it is widely accepted that the publication of relevant standards will accelerate the development of Smart Grids. It is recognised that this Technical Report only covers a sample of the Smart Grid projects within Europe; it would be impractical to attempt to include every project. It is assessed that the 32 projects shown in this Technical Report are sufficiently representative to provide information and draw early conclusions. Clause 2 of this Technical Report provides a brief overview of all 32 projects, Annex A contains details of the 32 projects as supplied by the countries that participated in the drafting of this Technical Report. This Technical Report presents the situation for the 32 projects as they are at the time of writing; as time moves on, it might be necessary to update this Technical Report or to produce a second edition containing information on more recent projects and learning from existing projects, such as those documented in this Technical Report.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo ponuja pregled tehnične vsebine in ureditvene določbe približno 32 projektov za pametna omrežja, ki se trenutno izvajajo ali so v izdelavi v Evropi 1). To tehnično poročilo ponuja uporabne informacije tistim organizacijam in posameznikom, ki se trenutno ukvarjajo ali se bodo v kratkem začeli ukvarjati z razvojem pametnih omrežij. Poleg tega bo to tehnično poročilo s predstavitvijo ključnih ugotovitev, pridobljenih na podlagi izkušenj s prejšnjimi projekti za pametna omrežja, podpiralo razvoj ustreznih standardov - splošno sprejeto mnenje je, da bo objava ustreznih standardov pospešila razvoj pametnih omrežij. Priznava se, da to tehnično poročilo zajema zgolj del projektov za pametna omrežja v Evropi; vključitev vseh projektov bi bila nepraktična. Ocenjuje se, da je 32 projektov, predstavljenih v tem tehničnem poročilu, dovolj reprezentativnih, da se iz pridobljenih podatkov lahko oblikuje zaključke. Odstavek 2 tega tehničnega poročila ponuja kratek pregled vseh 32 projektov. Dodatek A vsebuje podrobnosti vseh 32 projektov, ki so jih posredovale države, ki so sodelovale pri pripravi tega tehničnega poročila. To tehnično poročilo predstavlja trenutno stanje 32 projektov v času pisanja; čez čas ga bo morda treba posodobiti ali sestaviti drugo izdajo, ki bo vsebovala informacije o novejših projektih in znanje, pridobljeno pri obstoječih projektih, na primer tistih, ki so dokumentirani v tem tehničnem poročilu.

Najbolje prodajani standardi