SIST EN 12312-6:2017

Oznaka standarda: SIST EN 12312-6:2017
Koda projekta: 00274084
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 6: Part 6: Deicers and deicing/antiicing equipment
Naslov (slovenski): Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12312-6:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN 12312-6:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the technical requirements to minimize the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, the operation and the maintenance of deicers and equipment designed exclusively for deicing and washing of aircraft with deicing/antiicing/washing liquids when used as intended, including misuse reasonably foreseeable by the manufacturer, when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorized representative. It also takes into account some requirements recognized as essential by authorities, aircraft and ground support equipment (GSE) manufacturers as well as airlines and handling agencies. NOTE Safety of aircraft in connection with deicing/antiicing operations is not dealt with in this European Standard. Any, even minor, aircraft deicing or antiicing operation directly affects flight safety on take-off. Prevention of aeronautical accidents resulting from in-flight icing principally concerns the fluids and methods used, but it may in certain cases also concern deicing or antiicing equipment design or operation. These aeronautical aspects are not covered in this European Standard (see also Joint Aviation authorities (JAA), Joint Aviation Regulations (JAR) JAR-OPS subpart D 1.345 and any associated material). This standard applies to: a) self-propelled deicers with fixed platform or hinged boom; b) towable deicers with fixed platform or hinged boom; c) stationary deicing/antiicing equipment (e.g. fixed boom, gantry or tower cranes equipped with aircraft deicing/antiicing fluid systems). This standard does not apply to: d) fixed installations, such as separate storage tanks or heating and filling stations, which are not an integrated part of the stationary deicing equipment; e) hydraulic control systems; f) pneumatic systems; g) flow generating systems as such. This standard does not establish requirements for hazards caused by noise and vibration. NOTE EN 1915-3 and EN 1915-4 provide the general GSE noise and vibration requirements. This standard is not dealing with hazards in respect to a standard automotive chassis and the traffic on the apron. This part of EN 12312 is not applicable to deicers and deicing/antiicing equipment which are manufactured before the date of publication of this standard by CEN. This part of EN 12312 when used in conjunction with EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 and EN 1915-4 provides the requirements for deicers and deicing/antiicing equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa tehnične zahteve za zmanjšanje nevarnosti, navedenih v točki 4, do katerih lahko pride pri postopkih usposabljanja za zagon, upravljanja in vzdrževanja sredstev za odstranjevanje ledu in opreme, zasnovane izključno za odstranjevanje ledu in pranje letala s sredstvi za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu/pranje, ko jih v skladu s specifikacijami izvaja proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Upošteva tudi nekatere zahteve, ki jih vladni organi, proizvajalci letal in podporne opreme na tleh, letalske družbe in agencije za oskrbo letal priznavajo za bistvene. OPOMBA: Varnost letala v zvezi z odstranjevanjem/preprečevanjem nastanka ledu ni obravnavana v tem evropskem standardu. Kakršno koli, tudi najmanjše odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu na letalu neposredno vpliva na varnost letenja pri vzletu. Preprečevanje letalskih nesreč zaradi zaledenitve letala v osnovi zadeva uporabljene tekočine in metode, vendar pa lahko pri nekaterih primerih zadeva tudi zasnovo in delovanje opreme za odstranjevanje ledu ali preprečevanje nastanka ledu Ti letalski vidiki niso zajeti v tem evropskem standardu (glej tudi Skupne letalske predpise (JAR) JAR-OPS poddel D 1.345 Združenih letalskih organov (JAA) in morebitno pripadajoče gradivo). Ta standard se uporablja za: a) sredstva za odstranjevanje ledu na lastni pogon s fiksno platformo ali roko na tečajih; b) vlečena sredstva za odstranjevanje ledu s fiksno platformo ali roko na tečajih; c) nepremično opremo za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu (npr. žerjavi s fiksno roko, portalni ali stolpni žerjavi, opremljeni s sistemi s tekočino za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu na letalu). Ta standard se ne uporablja za: d) fiksne naprave, kot so ločeni rezervoarji ali ogrevalne in polnilne postaje, ki niso sestavni del nepremične opreme za odstranjevanje ledu; e) hidravlične krmilne sisteme; f) pnevmatske sisteme; g) sisteme, ki ustvarjajo tok, kot take. Ta standard ne postavlja zahtev za nevarnosti, ki jih povzročajo hrup in vibracije. OPOMBA: Standarda EN 1915-3 in EN 1915-4 določata splošne zahteve glede hrupa in vibracij pri podporni opremi na tleh. Ta standard ne obravnava nevarnosti v zvezi z standardno avtomobilsko šasijo in prometom na letališki ploščadi. Ta del standarda EN 12312 se ne uporablja za opremo za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu, izdelano, preden je CEN objavil ta standard. Ta del standarda EN 12312 skupaj s standardi EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 in EN 1915-4 določa zahteve za sredstva za odstranjevanje ledu in opremo za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 12312-6:2004+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu 01-Jul-2014
Nadomešča SIST EN 12312-6:2004+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 12312-6:2004+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 6. del: Sredstva za odstranjevanje ledu in oprema za odstranjevanje/preprečevanje nastanka ledu 29-Mar-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi