SIST ISO 24153:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 24153:2010
Koda projekta: 042039
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Random sampling and randomization procedures
Naslov (slovenski): Naključno vzorčenje in postopki za doseganje naključnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 24153:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 03.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-07
Referenčna oznaka: ISO 24153:2009
Področje projekta (angleško): This International Standard defines procedures for random sampling and randomization. Several methods are provided, including approaches based on mechanical devices, tables of random numbers, and portable computer algorithms. This International Standard is applicable whenever a regulation, contract, or other standard requires random sampling or randomization to be used. The methods are applicable to such situations as a) acceptance sampling of discrete units presented for inspection in lots, b) sampling for survey purposes, c) auditing of quality management system results, and d) selecting experimental units, allocating treatments to them, and determining evaluation order in the conduct of designed experiments. Information is also included to facilitate auditing or other external review of random sampling or randomization results where this is required by quality management personnel or regulatory bodies. This International Standard does not provide guidance as to the appropriate random sampling or randomization procedures to be used for any particular experimental situation or give guidance with respect to possible sampling strategy selection or sample size determination. Other ISO standards (such as those listed in the Introduction) or authoritative references should be consulted for guidance in such areas.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje postopke naključnega vzorčenja in doseganja naključnosti. Na voljo je več metod, vključno s pristopi, osnovanimi na mehanskih napravah, preglednicah naključnih številk in prenosnih računalniških algoritmih. Ta mednarodni standard velja, kadar predpis, pogodba ali drug standard zahteva uporabo naključnega vzorčenja ali doseganja naključnosti. Te metode veljajo v situacijah, kot je a) prevzemno vzorčenje diskretnih enot, predstavljenih za kontrolo po partijah, b) vzorčenje za namene študije, c) revizija rezultatov sistema vodenja kakovosti ter d) izbiranje eksperimentalnih enot, razporejanje njihovih obdelav in določevanje vrste vrednotenja pri izvajanju zasnovanih eksperimentov. Vključene so tudi informacije, ki olajšajo revizijo ali drug zunanji pregled rezultatov naključnega vzorčenja oziroma doseganja naključnosti, kjer to zahteva osebje za vodenje kakovosti ali regulatorni organi. Ta mednarodni standard ne določa vodila glede primernega naključnega vzorčenja oziroma postopkov za doseganje naključnosti za uporabo v kakršni koli posebni eksperimentalni situaciji in ne podaja vodila v zvezi z možno izbiro strategije vzorčenja ali določevanjem velikosti vzorca. Pri drugih ISO standardih (kot tistih, ki so navedeni v uvodu) ali veljavnih sklicih se je potrebno posvetovati glede vodila na takšnih področjih.

Najbolje prodajani standardi