SIST EN 15528:2016

Oznaka standarda: SIST EN 15528:2016
Koda projekta: 00256645
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15528:2016 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 03.220.30 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-01
Referenčna oznaka: EN 15528:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard describes methods of classification of existing and new railway lines and the categorisation of vehicles. The standard specifies the technical requirements for ensuring the compatibility of the interface between a vehicle and infrastructure with respect to the vertical load carrying capacity of a line. The standard is suitable for use on freight, passenger and mixed traffic lines with standard track gauge and wider than standard track gauge and contains requirements relevant to: - classification of the vertical load carrying capacity of railway infrastructure; - design of railway vehicles; - determination of payload limits of freight wagons. A summary of the classification of infrastructure and the categorisation of vehicles is given in Annex B. The assessment of the vertical load carrying capacity of civil engineering structures, track, sub-grade and earthworks by the use of the load models defined in Annex A permits the classification of infrastructure into line categories. This European Standard identifies on which lines vehicles are compatible to the infrastructure for regular traffic regarding vertical load effects. Line categories are provided for: - all traffic types; - heavy freight traffic; - locomotives; - multiple units; - lightweight passenger traffic. Narrow track gauge lines are outside the scope of this standard. Mobile railway infrastructure construction and maintenance equipment (e.g. rail mounted plant, cranes) in working mode and portable trolleys as defined by EN 13977 are outside the scope of this European Standard. This European Standard does not cover the system used in Great Britain, where all lines and vehicles are to be classified in accordance with the RA (Route Availability) System. A guide to the equivalent categories in accordance with this European Standard is given in Annex Q. This European Standard does not cover requirements relating to the maximum total mass or maximum length of a train. The requirements of this European Standard do not replace regulations relating to, for example dynamic wheel/rail contact force limits, running behaviour and vehicle ride considerations, vehicle structural design limitations etc. Publication of line categories is outside the scope of this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metode za razvrščanje obstoječih in novih železniških prog ter kategorizacijo vozil. Standard določa tehnične zahteve za zagotavljanje združljivosti vmesnika med vozilom in infrastrukturo, kar zadeva navpično nosilnost linije. Standard je primeren za uporabo na tovornih, potniških in mešanih prometnih linijah s standardnimi profilnimi tirnicami in profilnimi tirnicami, širšimi od standardnih, ter vsebuje zahteve, relevantne za: – klasifikacijo navpične nosilnosti železniške infrastrukture; – načrtovanje železniških vozil; – ugotavljanje dopustnih obremenitev tovornih vagonov. Povzetek klasifikacije infrastrukture in kategorizacije vozil je podan v dodatku B. Ocena navpične nosilnosti gradbenih inženirskih objektov, tirov, podsistemov in nasipov z uporabo modelov obremenitev, opredeljenih v dodatku A, omogoča klasifikacijo infrastrukture v kategorije prog. Ta evropski standard določa, na katerih progah so vozila združljiva z infrastrukturo za običajni promet, kar zadeva učinke navpične obremenitve. Navedene so kategorije prog za: – vse vrste prometa; – težek tovorni promet; – lokomotive; – večdelne enote; – lahek potniški promet. Ozke profilne tirnice ne spadajo na področje uporabe tega standarda. Mobilna oprema za gradnjo in vzdrževanje železniške infrastrukture (npr. naprave, nameščene na tirnice, žerjavi) v delovnem načinu in prenosna tirna mehanizacija, kot je opredeljena v standardu EN 13977, ne spada na področje uporabe tega evropskega standarda. Ta evropski standard ne zajema sistema, ki je v uporabi v Veliki Britaniji, kjer morajo biti vse proge in vozila klasificirani v skladu s sistemom RA (Route Availability). Vodnik po enakovrednih kategorijah v skladu s tem evropskim standardom je podan v dodatku Q. Ta evropski standard ne zajema zahtev v povezavi z največjo skupno maso ali največjo dolžino vlaka. Zahteve tega standarda ne nadomeščajo predpisov, ki se nanašajo npr. na dinamično omejitev sile pri stiku kolo/tir, lastnosti in zahteve med vožnjo, strukturne omejitve pri načrtovanju vozil itd. Objava kategorij proge ne spada na področje uporabe tega evropskega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15528:2008+A1:2014 - Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturo 01-jan-2016
Revidiran oSIST prEN 15528:2020 - Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturo 26-jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi