SIST-TS ISO/TS 11669:2013

Oznaka standarda: SIST-TS ISO/TS 11669:2013
Koda projekta: 050687
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Translation projects -- General guidance
Naslov (slovenski): Prevajalski projekti - Splošna navodila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS ISO/TS 11669:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija
ICS: 01.020 03.080.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: ISO/TS 11669:2012
Področje projekta (angleško): This Technical Specification provides general guidance for all phases of a translation project. Its main purpose is to facilitate communication among the parties involved in a project. It is intended for use by all stakeholders of the translation project, including those who request translation services, those who provide the services and those who make use of the results of the project — in particular, the translation product. It applies to multiple sectors, including the commercial and government sectors, and non-profit organizations. It provides a framework for developing structured specifications for translation projects, but does not cover legally binding contracts between parties involved in a translation project. It addresses quality assurance and provides the basis for qualitative assessment, but does not provide procedures for quantitative measures of the quality of a translation product. It is not applicable to interpreting services.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija podaja splošne smernice za vse faze prevajalskega projekta. Njen glavni namen je, da olajša komunikacijo med strankami, ki sodelujejo v projektu. Uporabljajo jo lahko vse zainteresirane strani, ki so vključene v prevajalski projekt, vključno s tistimi, ki potrebujejo ali ponujajo prevajalske storitve in tistimi, ki uporabljajo rezultate projekta (predvsem prevajalski izdelek). Uporablja se za več sektorjev, vključno z gospodarskim in vladnim, in za neprofitne organizacije. Podaja okvir za razvoj strukturiranih specifikacij za prevajalske projekte, vendar ne vključuje pravnozavezujočih pogodb med strankami, ki so vključene v prevajalski projekt. Obravnava zagotavljanje kakovosti in podaja osnovo za oceno kakovosti, vendar ne podaja postopkov za kvantitativna merila kakovosti prevajalskega izdelka. Ne velja za storitve tolmačenja.

Najbolje prodajani standardi