SIST-TS CLC/TS 50131-9:2014

Oznaka standarda: SIST-TS CLC/TS 50131-9:2014
Koda projekta: 22571
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems – Intrusion and hold up systems - Part 9: Alarm verification - Methods and principles
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - Sistemi za vpad v klic in zadržanje klica - 9. del: Preverjanje alarmov - Metode in načela
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CLC/TS 50131-9:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.310 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-11
Referenčna oznaka: CLC/TS 50131-9:2014
Področje projekta (angleško): CLC/TS 50131-9 is available for use where alarm verification methods are considered necessary. It provides recommendations for the addition and use of alarm verification technology in Intrusion and Hold-up Alarm Systems (I&HAS) installed to comply with EN 50131-1. These recommendations should be incorporated into the respective standards in the EN 5013x series. This Technical Specification does not detail methods of alarm verification relying solely on Alarm Receiving Centre (ARC) procedures, but does not preclude their use. This Technical Specification describes alarm verification methods that could be applied and details applicable to system and equipment design. The framework limits the range of options in order to provide for local regulations and circumstances, whilst permitting a standardised approach to equipment design. This Technical Specification also provides (in Annex A) recommendations for equipment in order to permit the manufacture of standardised equipment to provide the functionality needed by an I&HAS incorporating alarm verification technology. The associated guidelines for use in ARCs to monitor notification from such I&HAS can be found in EN 50518-3.
Področje projekta (slovensko): Standard CLC/TS 50131-9 je na voljo za uporabo, kjer so potrebne metode za preverjanje alarmov. Zagotavlja priporočila za dodajanje in uporabo tehnologije za preverjanje alarmov v sistemih za vpad v klic in zadržanje klica (I&HAS), ki je nameščena v skladu s standardom EN 50131-1. Ta priporočila naj bi bila vključena v zadevne standarde serije EN 5013x. Ta tehnična specifikacija podrobno ne navaja metod za preverjanje alarmov, ki se zanašajo samo na postopke sprejemnega centra za alarme (ARC), toda ne nasprotuje njihovi uporabi. Ta tehnična specifikacija opisuje metode za preverjanje alarmov, ki jih je mogoče uporabiti, in podrobnosti, ki veljajo za načrtovanje sistema in opreme. Ogrodje omejuje razpoložljive možnosti, da se zagotovi upoštevanje lokalnih predpisov in okoliščin, hkrati pa omogoči standardiziran pristop k načrtovanju opreme. Ta tehnična specifikacija zagotavlja tudi (v Dodatku A) priporočila za opremo, da se omogoči proizvodnjo standardizirane opreme, ki bi zagotovila funkcionalnost, ki jo potrebuje tehnologija za preverjanje alarma s sistemom za vpad v klic in zadržanje klica (I&HAS). Povezane smernice za uporabo pri sprejemnih centrih za alarme (ARC) za nadzor opozoril iz takšnih sistemov za vpad v klic in zadržanje klica je mogoče najti v standardu EN 50518-3.

Najbolje prodajani standardi