SIST ISO 5538:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 5538:2011
Koda projekta: 040472
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Milk and milk products -- Sampling -- Inspection by attributes
Naslov (slovenski): Mleko in mlečni proizvodi - Vzorčenje - Kontrola značilnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 5538:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: ISO 5538:2004
Področje projekta (angleško): 1.1 This International Standard specifies sampling plans for the inspection by attributes of milk and milk products. It is intended to be used to choose a sample size for any situation where it is required to measure the conformity to a specification of a lot of a dairy product by examination of a representative sample. 1.2 This International Standard is applicable to the sampling of all milk products submitted in discrete lots, irrespective of whether the lots are from the same production. The acceptance or otherwise of any lot is a matter for the parties to a contract and is outside the scope of this International Standard. 1.3 This International Standard is intended to be used in all cases where attribute sampling plans are required for a dairy product, except that if specific compositional standards, specifications or contracts include different sampling schemes, those schemes are to be used. 1.4 This International Standard is not applicable to sampling for microbiological defects, unless otherwise agreed by the interested parties. NOTE Methods of sampling for milk and milk products are given in ISO 707.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta mednarodni standard določa načrte vzorčenja za kontrolo značilnosti mleka in mlečnih proizvodov. Namenjen je izbiranju velikosti vzorca za vse situacije, v katerih je treba meriti skladnost s specifikacijo lota mlečnega proizvoda s pregledom reprezentativnega vzorca. 1.2 Ta mednarodni standard velja za vzorčenje vseh mlečnih proizvodov, poslanih v ločenih lotih, ne glede na to, ali so loti iz iste proizvodnje. Sprejem ali zavrnitev lota je stvar pogodbenega dogovora med strankami in je zunaj področja uporabe tega mednarodnega standarda. 1.3 Ta mednarodni standard je namenjen uporabi v vseh primerih, kjer so zahtevani načrti vzorčenja za značilnosti mlečnega proizvoda, če pa posebni standardi o sestavi specifikacije ali pogodbe vključujejo drugačne sheme vzorčenja, se uporabijo te sheme. 1.4 Ta mednarodni standard ne velja za vzorčenje za mikrobiološki kvar, razen če se zainteresirane strani o tem drugače dogovorijo. OPOMBA: Metode vzorčenja mleka in mlečnih proizvodov so podane v ISO 707.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 5538:2000 - Mleko in mlečni proizvodi - Vzorčenje - Nadzor po značilnostih 01-jun-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi