SIST-TS CEN/TS 927-9:2019

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 927-9:2019
Koda projekta: 00139618
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 9: Determination of pull-off strength after water exposure
Naslov (slovenski): Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za zaščito lesa za zunanjo uporabo - 9. del: Ugotavljanje razslojne trdnosti po izpostavitvi vodi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 927-9:2019 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POH - Pohištvo
ICS: 71.100.50 87.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: CEN/TS 927-9:2018
Področje projekta (angleško): This Technical Specification specifies a method for assessing the resistance of a coating system on wet wood to separation from the substrate by measuring the force necessary to detach or rupture the coating system by a normal tensile strain applied through an attached stud (dolly). Additional information is gained by noting the type and locus of failure. The force required for detachment will depend on several factors including the adhesion of the coating to the substrate and between intermediate coating layers. The procedure is not regarded as a direct means of measuring adhesion but an indicator of adhesive performance (adherence) under wet conditions. A procedure for wetting the wood substrate is described. The test method is only suitable for wood and wood based substrates. For dry adhesion the test method is allowed to be carried out without wetting in which case it will differ very little from ISO 4624.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija določa metodo za ocenjevanje odpornosti premaznih sistemov na mokrem lesu proti ločevanju od podlage z merjenjem sile, ki je potrebna, da se premazni sistem odtrga ali pretrga z uporabo normalnega natega prek pritrjenega podpornika. Dodatne informacije se lahko pridobijo z zapisom vrste in lokacije okvare. Sila, potrebna za odtrganje, bo odvisna od različnih dejavnikov, vključno s sprijemnostjo premaza s podlago in med vmesnimi plastmi premaza. Postopek ni mišljen kot neposredno sredstvo za merjenje sprijemnosti, temveč kot kazalnik sprijemne učinkovitosti (sprijetosti) v mokrih pogojih. Opisan je postopek za močenje lesnega substrata. Preskusna metoda je primerna samo za lesne substrate in substrate na osnovi lesa. Preskusno metodo je za suho sprijemnost dovoljeno izvesti brez močenja, pri čemer se nekoliko razlikuje od standarda ISO 4624.

Najbolje prodajani standardi