SIST EN 61439-2:2012

Oznaka standarda: SIST EN 61439-2:2012
Koda projekta: 22862
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies (IEC 61439-2:2011)
Naslov (slovenski): Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 2. del: Sestavi močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (IEC 61439-2:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61439-2:2012 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-04
Razveljavitev: 01-Jun-2024
Referenca razveljavitve: Sporocila 2024-06
Referenčna oznaka: EN 61439-2:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61439 defines the specific requirements of power switchgear and controlgear assemblies (PSC-ASSEMBLIES) as follows: - ASSEMBLIES for which the rated voltage does not exceed 1 000 V in case of a.c. or 1 500 V in case of d.c.; - stationary or movable ASSEMBLIES with or without enclosure; - ASSEMBLIES intended for use in connection with the generation, transmission, distribution and conversion of electric energy, and for the control of electric energy consuming equipment; - ASSEMBLIES designed for use under special service conditions, for example in ships and in rail vehicles provided that the other relevant specific requirements are complied with; - ASSEMBLIES designed for electrical equipment of machines. Supplementary requirements for ASSEMBLIES forming part of a machine are covered by the IEC 60204 series. This standard applies to all ASSEMBLIES whether they are designed, manufactured and verified on a one-off basis or fully standardised and manufactured in quantity. The manufacture and/or assembly may be carried out other than by the original manufacturer (see 3.10.1). This standard does not apply to individual devices and self-contained components, such as motor starters, fuse switches, electronic equipment, etc. which will comply with the relevant product standards.This standard does not apply to the specific types of ASSEMBLIES covered by other parts of IEC 61439. For ASSEMBLIES not covered by other parts this part applies.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61439 določa posebne zahteve za sestave močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (PSC-SESTAVI): – SESTAVI, katerih nazivna napetost ne presega 1000 V v primeru izmenične napetosti ali 1500 V v primeru enosmerne napetosti; – stacionarni ali premični SESTAVI z ohišjem ali brez; – SESTAVI, namenjeni za uporabo na področju proizvodnje, prenosa, distribucije in pretvarjanja električne energije ter za nadzor opreme, ki uporablja električno energijo; – SESTAVI, namenjeni za uporabo v posebnih pogojih obratovanja, na primer na ladjah in železniških vozilih, pod pogojem da so izpolnjene druge ustrezne specifične zahteve; – SESTAVI za električno opremo strojev. Dodatne zahteve za SESTAVE, ki so del stroja, zajema skupina standardov IEC 60204. Ta standard se uporablja za vse SESTAVE, ne glede na to, ali so oblikovani, proizvedeni in preverjani enkratno ali v celoti standardizirani in proizvedeni v velikih količinah. Proizvodnja in/ali sestavljanje lahko izvaja oseba, ki ni prvotni proizvajalec (glej 3.10.1). Ta standard ne velja za posamezne naprave in avtonomne sestavne dele, kot so zaganjalniki motorjev, varovalčna stikala, elektronska oprema itd., ki je skladna z ustreznimi standardi za izdelke. Ta standard ne velja za posebne vrste SESTAVOV, ki jih zajemajo drugi deli standarda IEC 61439. Za SESTAVE, ki niso zajeti v drugih delih, velja ta del.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 61439-2:2021 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 2. del: Sestavi močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (IEC 61439-2:2020) 25-May-2021
Revidiran SIST EN IEC 61439-2:2021 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 2. del: Sestavi močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (IEC 61439-2:2020) 19-Jan-2016
Revidiran SIST EN 61439-2:2010 - Sklopi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 2. del: Sklopi močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (IEC 61439-2:2009) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61439-2:2010 - Sklopi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 2. del: Sklopi močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (IEC 61439-2:2009) 01-Apr-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi