SIST EN ISO 683-4:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 683-4:2018
Koda projekta: EC105079
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 4: Free-cutting steels (ISO 683-4:2016)
Naslov (slovenski): Toplotno obdelana, legirana in avtomatna jekla - 4. del: Avtomatna jekla (ISO 683-4:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 683-4:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 77.140.10 77.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 683-4:2018
Področje projekta (angleško): ISO 683-4:2016 gives the technical delivery requirements for semi-finished products (e.g. blooms, billets, slabs), bars and wire rod, manufactured from the free-cutting steels listed in Table 2 and supplied in one of the treatment conditions given for the different types of products in Table 1, rows 2 to 4. It covers three groups of free-cutting steels for mechanical purposes as listed in Table 2, namely a) not intended for heat treatment, b) suitable for case-hardening, and c) suitable for quenching and tempering. Free-cutting steels are often used as bright bars. For these products, refer to ISO 683‑18. In special cases, variations in these technical delivery requirements or additions to them can form the subject of an agreement at the time of enquiry and order (see 5.2 and Annex B). In addition to ISO 683-4:2016, the general technical delivery requirements of ISO 404 are applicable.
Področje projekta (slovensko): ISO 683-4:2016 podaja tehnične dobavne zahteve za polizdelke (npr. bloke, palice, plošče), drogove in valjane žice, izdelane iz avtomatnih jekel, navedenih v preglednici 2, in dobavljenih v enem od stanj obdelave, podanih za različne vrste izdelkov v preglednici 1, vrstice 2 do 4. Zajema tri skupine avtomatnih jekel za mehanske namene, kot je navedeno v preglednici 2, in sicer a) nenamenjene za toplotno obdelavo, b) primerne za cementiranje ter c) primerne za poboljšanje. Avtomatna jekla se pogosto uporabljajo kot svetli drogovi. Za te izdelke glej ISO 683‑18. V posebnih primerih so lahko različice teh splošnih tehničnih dobavnih zahtev ali dodatki k njim predmet sporazuma v času povpraševanja in naročila (glej točko 5.2 in dodatek B). Poleg standarda ISO 683-4:2016 se uporabljajo tudi splošne tehnične dobavne zahteve standarda ISO 404.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 10087:2000 - Avtomatna jekla - Tehnični dobavni pogoji za polizdelke, vroče valjane drogove in palice 08-Jun-2022
Revidiran SIST EN 10087:2000 - Avtomatna jekla - Tehnični dobavni pogoji za polizdelke, vroče valjane drogove in palice 19-Oct-2016
Nadomešča SIST EN 10087:2000 - Avtomatna jekla - Tehnični dobavni pogoji za polizdelke, vroče valjane drogove in palice 27-Jun-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi