SIST-TS CEN/TS 16555-7:2016

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16555-7:2016
Koda projekta: 00389008
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment
Naslov (slovenski): Upravljanje inovacij - 7. del: Ocenjevanje upravljanja inovacij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16555-7:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.40 03.100.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-03
Referenčna oznaka: CEN/TS 16555-7:2015
Področje projekta (angleško): This Technical Specification provides guidance on assessing the innovation management system (IMS) and its performance. It describes how organizations can create transparency internally on strengths and weaknesses in their innovation management system. This transparency can be used as a basis to develop effective actions to improve the innovation management capabilities and performance. Increased innovation management performance is essential for generating value for the organization, its network partners and key stakeholders. This Technical Specification provides guidance on: - various types of innovation management assessment approaches; - the generic process of an effective innovation management assessment; - elements of innovation management to assess, including the insights and the impact that can be gained from the innovation management assessment. By using this Technical Specification, organizations are guided to gain an overview of different innovation management assessment approaches. By knowing these approaches, organisations can design their innovation management assessment. The results of this innovation management assessment are therefore the basis to develop an action plan to improve the capabilities and performance of their innovation management on a continuous basis. This technical specification does not address: - specific recommendations on choosing specific tools for innovation management assessment; - the improvement measures for improving innovation management performance; - specific benchmarks or scores for the various elements of innovation management;- - the actual decision-making on improvements and their impact. This Technical Specification can be applied to any innovation management system. However, it is primarily intended to assess the innovation management system as defined in CEN/TS 16555-1. Annex B (normative) of CEN/TS 16555-7, includes the impact expected from an effective innovation management assessment on the innovation management system detailed in CEN/TS 16555-1. This Technical Specification is applicable to all organizations regardless of sector, type, age or size of the organization. However, specific focus has been placed on the applicability for small and medium-sized enterprises. This Technical Specification is not intended for certification purposes.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija podaja smernice za ocenjevanje sistema za upravljanje inovacij (IMS) in njegove zmogljivosti. Opisuje, kako organizacije na prednostih in slabostih svojega sistema za upravljanje inovacij interno lahko zgradijo transparentnost. Na podlagi te transparentnosti je mogoče razviti učinkovite ukrepe za izboljšanje zmožnosti in zmogljivosti sistema za upravljanje inovacij. Večja zmogljivost upravljanja inovacij je ključnega pomena pri ustvarjanju vrednosti za organizacijo, partnerje v njeni mreži in ključne deležnike. Ta tehnična specifikacija podaja smernice glede: – različnih pristopov k ocenjevanju upravljanja inovacij; – generičnega procesa za učinkovito ocenjevanje sistema za upravljanje inovacij; – elementov sistema za upravljanja inovacij, ki jih je treba oceniti, vključno z vpogledi in vplivi, ki jih je mogoče pridobiti na podlagi ocene sistema za upravljanje inovacij. Ta tehnična specifikacija organizacijam pomaga pridobiti pregled nad različnimi pristopi k ocenjevanju sistema za upravljanje inovacij. Organizacije na podlagi poznavanja teh pristopov lahko oblikujejo lastna ocenjevanja sistemov za upravljanje inovacij. Rezultati tega ocenjevanja upravljanja inovacij tako predstavljajo podlago za pripravo načrta ukrepov, s katerimi je mogoče neprekinjeno izboljševati zmožnosti in zmogljivost sistema za upravljanje inovacij. Ta tehnična specifikacija ne obravnava: – specifičnih priporočil glede izbire specifičnih orodij za ocenjevanje sistema za upravljanje inovacij; – ukrepov za izboljšanje zmogljivosti sistema za upravljanje inovacij; – specifičnih meril uspešnosti ali točkovanj za različne elemente sistema za upravljanje inovacij; – dejanskega odločanja glede izboljšav in njihovega vpliva. To tehnično specifikacijo je mogoče uporabiti za kateri koli sistem za upravljanje inovacij. Kljub temu je primarno namenjena ocenjevanju sistema za upravljanje informacij, kot je opredeljeno v standardu CEN/TS 16555-1. Dodatek B (normativni) standarda CEN/TS 16555-7 vključuje pričakovani vpliv učinkovitega ocenjevanja sistema za upravljanje inovacij na sistem za upravljanje inovacij, podrobneje opisan v standardu CEN/TS 16555-1. Ta tehnična specifikacija se uporablja za vse organizacije ne glede na njihov sektor, vrsto, starost ali velikost. Kljub temu je bil poseben poudarek namenjen uporabi v majhnih in srednje velikih podjetjih. Ta tehnična specifikacija ni namenjena certificiranju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST-TP FprCEN ISO/TR 56004:2020 - Ocenjevanje upravljanja inovacij - Navodilo (ISO/TR 56004:2019) 03-jun-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi