SIST EN 60950-1:2006/A11:2009

Oznaka standarda: SIST EN 60950-1:2006/A11:2009
Koda projekta: 21150
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60950-1:2006/A11:2009 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav
ICS: 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2009
Refer. št. objave: Sporočila 2009-05
Referenčna oznaka: EN 60950-1:2006/A11:2009
Področje projekta (angleško): This standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED VOLTAGE not exceeding 600 V. This standard is also applicable to such information technology equipment: - designed for use as telecommunication terminal equipment and TELECOMMUNICATION NETWORK infrastructure equipment, regardless of the source of power; - designed and intended to be connected directly to, or used as infrastructure equipment in, a CABLE DISTRIBUTION SYSTEM, regardless of the source of power; - designed to use the AC MAINS SUPPLY as a communication transmission medium (see Clause 6, Note 4 and 7.1, Note 4). This standard is also applicable to components and subassemblies intended for incorporation in information technology equipment. It is not expected that such components and subassemblies comply with every aspect of the standard, provided that the complete information technology equipment, incorporating such components and subassemblies, does comply.
Področje projekta (slovensko): Ta standard velja za opremo za informacijsko tehnologijo z omrežnim napajanjem ali baterijskim napajanjem, vključno z električno poslovno opremo in z njo povezano opremo z OCENJEVALNO NAPETOSTJO, ki ne presega 600 V. Ta standard prav tako velja za takšne vrste opreme za informacijsko tehnologijo: - načrtovano za uporabo v telekomunikacijski opremi terminalov in opremi za telekomunikacijsko omrežno infrastrukturo, ne glede na vir napajanja; - načrtovano in namenjeno za neposredno povezavo ali uporabljeno kot infrastrukturno opremo v RAZDELITVENEM SISTEMU KABLOV, ne glede na vir napajanja; - načrtovano tako, da uporablja IZMENIČNO OMREŽNO NAPAJANJE kot medij za prenos informacij (glej točko 6, opomba 4 in 7.1, opomba 4). Ta standard prav tako velja za sestavne dele in podsklope, namenjene vključitvi v opremo za informacijsko tehnologijo. Ne pričakuje se, da so takšni sestavni deli in podsklopi v skladu z vsakim vidikom standarda, pod pogojem, da je celotna oprema za informacijsko tehnologijo, ki vsebuje takšne sestavne dele in podsklope, skladna.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 62368-1:2014 - Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - 1. del: Varnostne zahteve (IEC 62368-1:2014, spremenjen) 05-May-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi