SIST EN 50564:2011

Oznaka standarda: SIST EN 50564:2011
Koda projekta: 22637
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
Naslov (slovenski): Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve majhne porabe energije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50564:2011 slovenski jezik Active SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
SIST EN 50564:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov
ICS: 17.220.20 97.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Referenčna oznaka: EN 50564:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies methods of measurement of electrical power consumption and the reporting of the results for a range of electrical and electronic household and office equipment, hereafter referred to as products. This standard −addresses issues associated with measuring electrical power, in particular low power (in the order of a few Watts or less), consumed by mains powered products, −describes in detail the requirements for testing single phase products with a rated input voltage in the range of 100 V a.c. to 250 V a.c. but it may, with some adaptations, also be used with three phase products, −may also be of assistance in determining the energy efficiency of products in conjunction with other, more specific, product standards. The value of energy consumed will depend on the operating mode of the product under test, for instance whether the equipment is in an off mode, in a standby mode or in an active mode. This standard does not specify these modes and so it is not possible to use this standard on its own. Instead, it provides a method of measurement with a variety of modes which are defined elsewhere. This standard does not −specify safety requirements, −specify minimum performance requirements, −set maximum limits on power or energy consumption, −contain limit values or procedures for verifying compliance with regulatory requirements. NOTE Z1 This standard has been written in particular to support EC Commission Regulation n° 1275/2008 for the measurement of off mode and standby mode power consumption. This standard specifies methods of measurement of electrical power consumption in standby mode(s) and other low power modes (off mode), as applicable. NOTE Z2 This standard is applicable to electrical products with a rated input voltage of 230 V a.c. for single phase products and 400 V a.c. for three phase products. NOTE Z3 The measurement of energy consumption and performance of products during intended use are generally specified in more specific product standards and are not covered by this standard. NOTE Z4 The term “products” in this standard includes household appliances or information technology products, consumer electronics, audio, video and multimedia systems, however the measurement methodology could be applied to other products. NOTE Z5 Where this standard is referenced by more specific standards or procedures, these should define and name the relevant conditions to which this test procedure is applied.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa merilne metode porabe električne energije in poročanje rezultatov za razpon električne in elektronske gospodinjske in pisarniške opreme, v nadaljevanju proizvodi. Ta standard – obravnava vprašanja, povezana z meritvami električne energije, zlasti nizke energije (v razponu nekaj vatov ali manj), ki jo porabijo proizvodi, napajani iz omrežja; – podrobno opisuje zahteve za preskušanje enofaznih proizvodov za ocenjeno vhodno napetost v razponu od 100 V do 250 V izmeničnega toka, vendar se lahko, z nekaterimi prilagoditvami, uporablja za trifazne proizvode; – prav tako je lahko opora pri določevanju energijske učinkovitosti proizvodov skupaj z drugimi, bolj specifičnimi proizvodnimi standardi. Vrednost porabljene energije bo odvisna od načina delovanja proizvoda, ki se testira, če je, na primer, oprema izključena, v stanju pripravljenosti ali aktivnem načinu. Ta standard ne določa teh načinov in ga zato ni mogoče uporabljati kot samostojnega. Namesto tega zagotavlja merilno metodo pri različnih načinih, ki so določeni drugje. Ta standard ne - določa varnostnih zahtev; - določa minimalnih zahteve za zmogljivost; - postavlja maksimalnih omejitev pri porabi energije ali elektrike; - vsebuje mejnih vrednosti ali postopkov za potrjevanje skladnosti s predpisanimi zahtevami. OPOMBA Z1: Ta standard je bil zlasti napisan v podporo Uredbi Komisije (ES) št. 1275/2008 za meritve porabe energije v načinu izklopa in načinu stanja pripravljenosti. Ta standard določa merilne metode porabe električne energije v načinih stanja pripravljenosti in drugih načinih majhne porabe (način izklopa), kakor je primerno. OPOMBA Z2: Ta standard velja za električne proizvode z ocenjeno vhodno napetostjo 230 V izmeničnega toka za enofazne proizvode in 400 V izmeničnega toka za trifazne proizvode. OPOMBE Z3: Meritve porabe energije in delovanje proizvodov med predvideno uporabo so na splošno določene v bolj specifičnih proizvodnih standardih in niso zajeti v tem standardu. OPOMBA Z4: Izraz »proizvodi« v tem standardu vključuje gospodinjske aparate ali proizvode informacijske tehnologije, potrošniško elektroniko, avdio-, video- in večpredstavnostne sisteme, vendar se metodologija merjenja lahko uporabi pri drugih proizvodih. OPOMBA Z5: Kadar se na ta standard sklicuje več bolj specifičnih standardov ali postopkov, morajo ti določiti in navesti ustrezne pogoje, za katere velja ta preskusni postopek.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z kSIST FprEN 62301:2010/kFprAA:2010 - Gospodinjski električni aparati - Merjenje moči v stanju pripravljenosti 21-Sep-2010
Nadomešča SIST EN 62301:2006 - Gospodinjski električni aparati - Merjenje moči v stanju pripravljenosti (IEC 62301:2005, spremenjen) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 62301:2006 - Gospodinjski električni aparati - Merjenje moči v stanju pripravljenosti (IEC 62301:2005, spremenjen) 01-Jul-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi