SIST EN 61169-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 61169-1:2014
Koda projekta: 23597
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods
Naslov (slovenski): Radiofrekvenčni konektorji - 1. del: Rodovna specifikacija - Splošne zahteve in merilne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61169-1:2014 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 61169-1:2013
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61169, which is a generic specification, relates to radio frequency connectors for r.f. transmission lines for use in telecommunications, electronics and similar equipment. It provides the basis for the sectional standards, which apply to individual connector types. It is intended to establish uniform concepts and procedures concerning: - terminology; - standard ratings and characteristics; - testing and measuring procedures concerning electrical, mechanical and climatic properties; - classification of connectors with regard to climatic testing procedures involving temperature and humidity. The test methods and procedures of this standard are intended for acceptance and type approval testing.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61169, ki je rodovna specifikacija, se nanaša na radiofrekvenčne konektorje za radiofrekvenčne prenosne vode, ki se uporabljajo v telekomunikacijski, elektronski in podobni opremi. Zagotavlja podlago za področne standarde, ki se uporabljajo za posamezne tipe konektorjev. Namenjen je določitvi enotnih konceptov in postopkov v zvezi s: – terminologijo; – standardnimi vrednostmi in značilnostmi; – preskusnimi in merilnimi postopki v zvezi z električnimi, mehanskimi in podnebnimi lastnostmi; – klasifikacijo konektorjev glede na podnebne preskusne postopke, ki vključujejo temperaturo in vlažnost. Preskusne metode in postopki iz tega standarda so namenjeni preskušanju sprejemljivosti ter homologacijskemu preskušanju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61169-1:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification: General requirements and measuring methods (IEC 61169-1:1992) 06-May-2014
Popravljen z SIST EN 61169-1:2014/AC:2016 - Radiofrekvenčni konektorji - 1. del: Rodovna specifikacija - Splošne zahteve in merilne metode - Popravek AC 23-Feb-2016
Revidiran SIST EN 61169-1:1998/A2:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods - Amendment A2 (IEC 61169-1:1992/A2:1997) 06-May-2014
Revidiran SIST EN 61169-1:1998/A1:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods - Amendment A1 (IEC 61169-1:1992/A1:1996) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 61169-1:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification: General requirements and measuring methods (IEC 61169-1:1992) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 61169-1:1998/A1:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods - Amendment A1 (IEC 61169-1:1992/A1:1996) 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 61169-1:1998/A2:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods - Amendment A2 (IEC 61169-1:1992/A2:1997) 30-Nov-2012
Revidiran SIST EN 61169-1:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification: General requirements and measuring methods (IEC 61169-1:1992) 30-Nov-2012
Nadomešča SIST EN 61169-1:1998/A2:1998 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods - Amendment A2 (IEC 61169-1:1992/A2:1997) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi