SIST EN 1364-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 1364-1:2015
Koda projekta: 00127303
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
Naslov (slovenski): Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 1. del: Stene
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1364-1:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.50 91.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 1364-1:2015
Področje projekta (angleško): This European standard specifies a method for determining the fire resistance of non-loadbearing walls. This European Standard is used in conjunction with EN 1363-1. It is applicable to partitions (non-loadbearing walls) with and without glazing, non-loadbearing walls consisting almost wholly of glazing (glazed non-loadbearing walls) and other non-loadbearing internal and external non-loadbearing walls with and without glazing. The fire resistance of external non-loadbearing walls can be determined under internal or external exposure conditions. In the latter case the external fire exposure curve given in EN 1363-2 is used. It is not applicable to: a) curtain walls (external non-loadbearing walls suspended in front of the floor slab), unless explicitly permitted under EN 1364-3 or EN 1364-4 which shall contain details of the methodology to be used. b) non-loadbearing walls containing door assemblies which shall be tested to EN 1634-1. Specific requirements relating to the testing of glazing are given in Annex A. Specific requirements relating to the testing of non-loadbearing external and internal walls designed to span horizontally between two independently proven fire resisting vertical structural elements are given in annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metodo za ugotavljanje požarne odpornosti nenosilnih sten. Ta evropski standard se uporablja v povezavi s standardom EN 1363-1. Uporablja se za predelne stene (nenosilne stene) z in brez zasteklitve, nenosilne stene, ki so skoraj povsem zastekljene (zastekljene nenosilne stene) in druge nenosilne notranje in zunanje stene z zasteklitvijo in brez nje. Požarno odpornost zunanjih nenosilnih zidov je mogoče določiti za notranje in zunanje pogoje izpostavljenosti. Pri zunanjih pogojih je uporabljena krivulja izpostavljenosti ognju iz standarda EN 1363-2. Ne velja za: a) fasade (zunanje nenosilne zidove, obešene pred talno ploščo), razen če je to izrecno dovoljeno s standardom EN 1364-3 ali EN 1364-4, ki mora vsebovati podrobnosti uporabljene metodologije. b) nenosilne zidove z vrati, ki jih je treba preskusiti v skladu z EN 1634-1. Posebne zahteve v povezavi s preskušanjem zasteklitve so določene v dodatku A. Posebne zahteve v povezavi s preskušanjem zunanjih in notranjih nenosilnih zidov, ki so zasnovani za vodoraven razpon med dvema neodvisno dokazano požarno odpornima navpičnima strukturnima elementoma, so določene v dodatku B.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1364-1:1999 - Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov – 1. del: Stene 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 1364-1:1999 - Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov – 1. del: Stene 01-Sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi