SIST EN ISO 28139:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 28139:2010
Koda projekta: 00144154
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural and forestry machinery - Knapsack combustion engine driven mistblowers - Safety requirements (ISO 28139:2009)
Naslov (slovenski): Kmetijski in gozdarski stroji - Nahrbtna škropilnica s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve (ISO 28139:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 28139:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 65.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-03
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies safety requirements and their verification for the design and construction of knapsack mistblowers incorporating a combustion engine where the air flow is generated by a fan. It describes methods for the elimination or reduction of hazards arising from their use. In addition, it specifies the type of information on safe working practices to be provided by the manufacturer. It does not, however, give any technical requirement for reducing noise or vibration hazards. Indeed, the different means available to reduce these hazards are a matter for the technical aids to which the manufacturer may resort, through specialized books or specified bodies. This International Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events, excepting those arising from - electromagnetic compatibility, - static electricity, - explosion or fire from chemicals for spraying, - insufficient structural integrity, and - noise and vibration. It is applicable to knapsack combustion-engine-driven mistblowers when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). It is not applicable to knapsack combustion-engine-driven mistblowers manufactured before the date of its publication.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje in konstrukcijo nahrbtnih škropilnic s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem, pri katerih tok zraka proizvaja ventilator. Opisuje metode za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj, ki izvirajo iz njihove uporabe. Poleg tega opredeljuje vrste podatkov glede varnih delovnih postopkov, ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Vendar pa ne podaja nikakršnih tehničnih zahtev za zmanjševanje nevarnosti, povezanih s hrupom ali vibracijami. Različna sredstva, ki so na voljo za zmanjševanje teh nevarnosti, so predmet tehničnih pripomočkov, h katerim se lahko zateče proizvajalec, s pomočjo specializiranih knjig ali opredeljenih organov. Ta mednarodni standard obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in primere, z izjemo tistih, ki izvirajo iz – elektromagnetne kompatibilnosti, - statične elektrike, - eksplozije ali ognja zaradi kemikalij za razprševanje, - nezadostne strukturne celovitosti in – hrupa in vibracij. Uporablja se za nahrbtne škropilnice s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4). Ne uporablja se za nahrbtne škropilnice s pogonskim motorjem z notranjim zgorevanjem, ki so bile proizvedene pred datumom njegove objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN ISO 28139:2019 - Oprema za zaščito poljščin - Nahrbtna škropilnica na zračni tlak s pogonskim motorjem - Varnostne in okoljske zahteve in preskusne metode (ISO/FDIS 28139:2018) 15-okt-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi