SIST EN ISO 28927-4:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 28927-4:2011
Koda projekta: 00231070
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 4: Straight grinders (ISO 28927-4:2010)
Naslov (slovenski): Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 28927-4:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.160 25.080.50 25.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: EN ISO 28927-4:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 28927 specifies a laboratory method for measuring hand-transmitted vibration emission at the handles of straight grinders. It is a type-test procedure for establishing the magnitude of vibration in the gripping areas of a machine fitted with a specified test wheel and run under no-load conditions. This part of ISO 28927 is applicable to hand-held machines (see Clause 5), driven pneumatically or by other means, intended for grinding and surface finishing using straight grinding wheels type 1, tapered wheels type 4 and cylindrical plugs, e.g. of type 16 (cylindrical plug, tapered cone), 18 (cylindrical plug, flat end), 18R (cylindrical plug, rounded end) and 19 (cylindrical plug, taper-roll shaped), for use on all kinds of materials. It is not applicable to grinders used with wire brushes, nor is it applicable to die grinders where the inserted tool is mounted in a collet. NOTE 1 Typical machines covered by this part of ISO 28927 are illustrated in Figures 1 to 3. It is intended that the results be used to compare different models of the same type of machine. NOTE 2 To avoid confusion with the terms “power tool” and “inserted tool”, “machine” is used hereinafter for the former.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 28927 določa laboratorijsko metodo merjenja emisij ročnega oddajanja vibracij na ročajih brusilnikov. To je postopek tipskega preskusa za vzpostavljanje razsežnosti vibracij stroja v območju, opremljenega z določenim testnim kolesom in delovanjem pod pogoji dela brez obremenitve. Ta del ISO 28927 velja za ročne stroje (glej točko 5), gnane pnevmatsko ali kako drugače, namenjene brušenju in apreturi površin z uporabo brusilnih kolutov tipa 1, vretenastih kolutov tipa 4 in cilindričnih vložkov, npr. tipa 16 (cilindrični vložek, vretenasti stožec), 18 (cilindrični vložek, ploščati konec), 18R (cilindrični vložek, zaobljen konec) in 19 (cilindrični vložek, oblikovan konus-valj), ki se uporabljajo na vseh vrstah materialov. Ne velja za brusilce, uporabljene z žičnatimi ščetkami, niti za brusilnike notranjosti, kjer je vstavljeno orodje nameščeno na okvirček. OPOMBA 1: Značilni stroji, zajeti s tem delom ISO 28927, so prikazani na slikah od 1 do 3. Njegov namen je, da se rezultati uporabijo za primerjavo različnih modelov strojev istega tipa. OPOMBA 2: Da bi se izognili zmedi glede izrazov »električno orodje« in »vstavljeno orodje«, se v nadaljevanju za prvi navedeni izraz uporablja izraz »stroj«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 8662-13:2000/AC:2000 - Gnana ročna orodja - Meritve vibracij na ročajih - 13. del: Brusilniki (ISO 8662-13:1997) 01-Dec-2009
Nadomešča SIST EN ISO 8662-4:2000 - Gnana ročna orodja - Meritve vibracij na ročajih - 4. del: Brusilniki (ISO 8662-4:1994) 08-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN ISO 28927-4:2011/A1:2019 - Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki - Dopolnilo A1: Žične ščetke (ISO 28927-4:2010/Amd 1:2017) 04-May-2016
Revidiran SIST EN ISO 8662-13:2000 - Gnana ročna orodja - Meritve vibracij na ročajih - 13. del: Brusilniki (ISO 8662-13:1997) 01-Dec-2009
Nadomešča SIST EN ISO 8662-4:2000 - Gnana ročna orodja - Meritve vibracij na ročajih - 4. del: Brusilniki (ISO 8662-4:1994) 18-Dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi