SIST EN 50052:2017

Oznaka standarda: SIST EN 50052:2017
Koda projekta: 24848
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
Naslov (slovenski): Ohišja iz lite aluminijeve zlitine za plinske visokonapetostne stikalne in krmilne naprave
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50052:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10 77.150.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN 50052:2016
Področje projekta (angleško): This standard applies to cast aluminium alloy enclosures pressurized with dry air, inert gases, for example sulphur hexafluoride or nitrogen or a mixture of such gases, used in indoor or outdoor installations of high-voltage switchgear and controlgear above 1 kV, where the gas is used principally for its dielectric and/or arc-quenching properties with rated voltages - above 1 kV and up to and including 52 kV and with gas-filled compartments with design pressure higher than 300 kPa relative pressure (gauge); - and with rated voltage above 52 kV. The enclosures comprise parts of electrical equipment not necessarily limited to the following examples: - Circuit-breakers; - Switch-disconnectors; - Disconnectors; - Earthing switches; - Current transformers; - Voltage transformers; - Surge arrestors; - Busbars and connections; - etc. The scope also covers enclosures of pressurized components such as the centre chamber of live tank switchgear, gas-insulated current transformers, etc.
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za ohišja iz lite aluminijeve zlitine s suhim zrakom in inertnimi plini pod tlakom, npr. žveplov heksafluorid ali dušik ali mešanica takih plinov, ki se uporabljajo v notranjih ali zunanjih namestitvah visokonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav nad 1 kV, pri čemer se plin uporablja predvsem zaradi njegovih dielektričnih lastnosti in/ali lastnosti gašenja obloka z nazivnimi napetostmi – nad 1 kV in do vključno 52 kV ter s plinskimi razdelki s predvidenim tlakom, višjim od 300 kPa relativnega tlaka (merilnik); – in z nazivno napetostjo nad 52 kV. Ohišja zajemajo dele električne opreme, ki niso nujno omejeni na naslednje primere delov: – odklopniki, – stikala/ločilna stikala, – ločilniki, – ozemljitvena stikala, – tokovni transformatorji, – napetostni merilni transformatorji, – prenapetostni odvodniki, – zbiralke in priključki, – drugi deli. Področje uporabe zajema tudi ohišja s komponentami pod tlakom, kot so sredinska komora stikalne komore pod napetostjo, plinsko izolirani tokovni transformatorji itd.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50052:1998 - Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear 21-maj-2013
Nadomešča SIST EN 50052:1998/A2:1998 - Cast aluminium alloy enclosures for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear - Amendment A2 21-maj-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi