SIST EN 1674:2015

Oznaka standarda: SIST EN 1674:2015
Koda projekta: 00153064
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food processing machinery - Dough sheeters - Safety and hygiene requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo hrane - Stroji za valjanje testa - Varnostne in higienske zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1674:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: EN 1674:2015
Področje projekta (angleško): This standard specifies safety and hygiene requirements for the design and manufacture of dough sheeters used in the food industry and shops (bread-making, pastry-making, sweet industries, bakeries, confectioners, delicatessens, catering facilities, etc) for reducing the thickness of a solid mass of dough or pastry by rolling it out. The operation is generally carried out by passing the dough back and forth between the rollers whose distance apart is reduced progressively either by manual adjustment or automatically. The standard covers the technical safety requirements for the transport, installation, adjustment, operation, cleaning and maintenance of these machines. This standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to dough sheeters, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 5). Noise is not considered to be a significant hazard. This does not mean that the manufacturer is absolved from reducing noise and making a noise declaration. Therefore a noise test code is given in Annex B. The following machines are excluded: - experimental and testing machines under development by the manufacturer; - domestic appliances. This standard is not applicable to dough sheeters which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa varnostne in higienske zahteve za zasnovo in izdelavo strojev za valjanje testa, ki se uporabljajo v prehrambeni industriji in prodajalnah (pekarne, slaščičarne, delikatese, gostinski obrati itd.) za zmanjšanje debeline trdne mase testa z valjanjem. Postopek običajno vključuje pomikanje testa naprej in nazaj med valjema, razmik med katerima je mogoče postopno zmanjševati z ročno ali samodejno nastavitvijo. Standard obravnava tehnične varnostne zahteve za transport, namestitev, nastavitev, upravljanje, čiščenje in vzdrževanje teh strojev. Ta standard obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, povezane s stroji za valjanje testa, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 5). Hrup se ne obravnava kot velika nevarnost. To proizvajalca ne odvezuje odgovornosti za zmanjšanje hrupa in objavo podatkov o hrupu. Zato je v dodatku B navedena oznaka preskusa hrupa. Izključeni so naslednji stroji: – poskusni in preskusni stroji, ki jih razvija proizvajalec; – gospodinjski aparati. Ta standard se ne uporablja za stroje za valjanje testa, ki so bili izdelani, preden je bil ta dokument objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1674:2002+A1:2010 - Stroji za predelavo hrane - Stroji za valjanje testa - Varnostne in higienske zahteve 01-nov-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi