SIST EN 61788-17:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61788-17:2013
Koda projekta: 23839
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films
Naslov (slovenski): Superprevodnost - 17. del: Meritve elektronskih karakteristik - Krajevno kritična tokovna gostota in njena porazdelitev po površinsko obširnih razsežnih superprevodnih plasteh
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61788-17:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 17.220.20 29.050
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Razveljavitev: 01-jul-2024
Referenca razveljavitve: Sporocila 2024-07
Referenčna oznaka: EN 61788-17:2013
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61788 describes the measurements of the local critical current density (Jc) and its distribution in large-area high-temperature superconducting (HTS) films by an inductive method using third-harmonic voltages. The most important consideration for precise measurements is to determine Jc at liquid nitrogen temperatures by an electric-field criterion and obtain current-voltage characteristics from its frequency dependence. Although it is possible to measure Jc in applied DC magnetic fields [20, 21]2, the scope of this standard is limited to the measurement without DC magnetic fields. This technique intrinsically measures the critical sheet current that is the product of Jc and the film thickness d. The range and measurement resolution for Jcd of HTS films are as follows: – Jcd: from 200 A/m to 32 kA/m (based on results, not limitation); – Measurement resolution: 100 A/m (based on results, not limitation).
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61788 opisuje meritve lokalne kritične tokovne gostote (Jc) in njene porazdelitve na obsežnih visokotemperaturnih superprevodnih (HTS) filmih z induktivno metodo s pomočjo tretje-harmonskih napetosti. Najpomembnejši del pri natančnosti meritev je določiti Jc pri temperaturah tekočega nitrogena s kriterijem električnega polja in pridobiti lastnosti trenutne napetosti iz frekvenčne odvisnosti. Čeprav je mogoče Jc izmeriti v uporabljenih enosmernih magnetnih poljih [20, 21]2, se ta standard nanaša le na meritve brez enosmernih magnetnih polj. Ta tehnika meri kritični tok plasti, ki je rezultat Jc in debeline filma d. Obseg in ločljivost meritve za Jcd filmov HTS sta naslednja: – Jcd: od 200 A/m do 32 kA/m (glede na rezultate, ne omejitve); – Ločljivost meritve: 100 A/m (na podlagi rezultatov, ne omejitve).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 61788-17:2021 - Superprevodnost - 17. del: Meritve elektronskih karakteristik - Krajevno kritična tokovna gostota in njena porazdelitev po površinsko obširnih razsežnih superprevodnih plasteh (IEC 61788-17:2021) 15-jun-2021
Revidiran SIST EN IEC 61788-17:2021 - Superprevodnost - 17. del: Meritve elektronskih karakteristik - Krajevno kritična tokovna gostota in njena porazdelitev po površinsko obširnih razsežnih superprevodnih plasteh (IEC 61788-17:2021) 26-feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi