SIST ES 202 789 V1.3.1:2016

Oznaka standarda: SIST ES 202 789 V1.3.1:2016
Koda projekta: 41267
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Extended TRI
Naslov (slovenski): Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmilnih preskusov - Razširitveni paket: Razširjeni TRI
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ES 202 789 V1.3.1:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih
ICS: 33.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-10
Referenčna oznaka: ETSI ES 202 789 V1.3.1 (2014-06)
Področje projekta (angleško): The present document defines the Extended TRI package of TTCN-3. TTCN-3 can be used for the specification of all types of reactive system tests over a variety of communication ports. Typical areas of application are protocol testing (including mobile and Internet protocols), service testing (including supplementary services), module testing, testing of CORBA based platforms, APIs, etc. TTCN-3 is not restricted to conformance testing and can be used for many other kinds of testing including interoperability, robustness, regression, system and integration testing. The specification of test suites for physical layer protocols is outside the scope of the present document. TTCN-3 packages are intended to define additional TTCN-3 concepts, which are not mandatory as concepts in the TTCN-3 core language or in its interfaces TRI and TCI, but which are optional as part of a package which is suited for dedicated applications and/or usages of TTCN-3. This package defines a more efficient handling of software values by a version of TRI, that does not use binary encoded messages for the communication with the SUT, but uses the values as they are; meaning e.g. that software objects or serialized data can be passed directly between the SUT and the TE. While the design of TTCN-3 package has taken into account the consistency of a combined usage of the core language with a number of packages, the concrete usages of and guidelines for this package in combination with other packages is outside the scope of the present document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa paket za razširjeni TRI TTCN-3. TTCN-3 je mogoče uporabiti za specificiranje vseh vrst reaktivnih sistemskih preskusov prek različnih komunikacijskih vrat. Običajna področja uporabe so preskušanje protokolov (vključno z mobilnimi in internetnimi protokoli), preskušanje storitev (vključno z dopolnilnimi storitvami), preskušanje modulov, preskušanje platform na osnovi arhitekture CORBA, programski vmesniki (API) itd. TTCN-3 ni omejen na preskušanje skladnosti in se lahko uporabi za številne druge vrste preskušanja, vključno s preskušanjem medobratovalnosti, robustnosti, regresije, sistema in integracije. Specificiranje preskuševalnih nizov za protokole fizične plasti ne spada na področje uporabe tega dokumenta. Paketi TTCN-3 so namenjeni določitvi dodatnih pojmov TTCN-3, ki niso obvezni kot pojmi v jedrnem jeziku TTCN-3 ali v njegovih vmesnikih TRI in TCI, ampak so izbirni kot del paketa, ki je primeren za namenske aplikacije in/ali načine uporabe jezika TTCN-3. Ta paket določa učinkovitejše upravljanje z vrednostmi programske opreme z različico TRI, ki pri komunikaciji s terminali SUT ne uporablja binarno kodiranih sporočil, ampak vrednosti, kakršne so; to pomeni, da je mogoče programske objekte ali serializirane podatke pošiljati neposredno med SUT in TE. Zasnova paketa TTCN-3 upošteva skladnost kombinirane uporabe jedrnega jezika z več paketi, vendar pa dejanske uporabe tega paketa in smernice zanj v kombinaciji z drugimi paketi ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta.

Najbolje prodajani standardi