SIST EN 60349-4:2013

Oznaka standarda: SIST EN 60349-4:2013
Koda projekta: 23562
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 4: Permanent magnet synchronous electrical machines connected to an electronic converter (IEC 60349-4:2012)
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Rotacijski električni stroji za železniška in cestna vozila - 4. del: Sinhronski električni stroji s trajnim magnetom, priključeni na elektronski pretvornik (IEC 60349-4:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60349-4:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 29.160.01 29.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: EN 60349-4:2013
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60349 applies to converter-fed permanent magnet synchronous motors or generators (machines) forming part of the equipment of electrically propelled rail and road vehicles. This standard is derived from IEC 60349-2 changing the subject to permanent magnet synchronous machines. The object of this part is to enable the performance of a machine to be confirmed by tests and to provide a basis for assessment of its suitability for a specified duty and for comparison with other machines. Where further testing is to be undertaken in accordance with a combined test, it may be preferable, that some type and investigation tests be carried out on the combined test bed, to avoid duplication. Particular attention is drawn to the need for collaboration between the designers of the machine and its associated converter as detailed in 5.1. NOTE 1 This part also applies to machines installed on trailers hauled by powered vehicles. NOTE 2 The basic requirements of this part may be applied to machines for special purpose vehicles such as mine locomotives but this part does not cover flameproof or other special features that may be required. NOTE 3 It is not intended that this part should apply to machines on small road vehicles, such as battery-fed delivery vehicles, factory trucks, etc. This part also does not apply to minor machines such as windscreen wiper motors, etc. that may be used on all types of vehicles. NOTE 4 Industrial type machines complying with IEC 60034 may be suitable for some auxiliary drives, provided that it is demonstrated that operation on a converter supply will meet the requirements of the particular application. The electrical input to motors covered by this part is be from an electronic converter. Generators may be connected to a rectifier or a converter. The machines covered by this part are classified as follows: a) Traction motors Motors for propelling rail or road vehicles. b) Main generators Generators for supplying power to traction motors on the same vehicle or train. c) Auxiliary motors not covered by IEC 60034 Motors for driving compressors, fans, auxiliary generators or other auxiliary machines. d) Auxiliary generators not covered by IEC 60034 Generators for supplying power for auxiliary services such as air conditioning, heating, lighting and battery charging, etc.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60349 velja za sinhronske motorje ali generatorje (stroje) s trajnim magnetom, ki jih napaja elektronski pretvornik in ki tvorijo del opreme električno gnanih železniških ali cestnih vozil. Ta standard je izpeljan iz standarda IEC 60349-2, vendar je namenjen za sinhronske stroje s trajnim magnetom. Cilj tega dela standarda je omogočiti, da se zmogljivost stroja potrdi s preskusi, ter zagotoviti osnovo za ocenjevanje njegove primernosti za določeno funkcijo in za primerjavo z drugimi stroji. Kjer se bodo izvedla nadaljnja preskušanja v skladu s kombiniranim preskusom, bo morda bolje, da se nekateri tipski in preiskovalni preskusi izvedejo v kombinirani preskusni napravi, da se prepreči ponavljanje. Posebna pozornost je namenjena potrebi po sodelovanju med načrtovalci stroja in njegovega pridruženega pretvornika, kot je podrobno opisano v točki 5.1. OPOMBA 1 Ta del standarda velja tudi za stroje, nameščene na prikolice, ki jih vlečejo vozila z motorjem. OPOMBA 2 Osnovne zahteve tega dela standarda se lahko uporabljajo za stroje vozil za posebne namene, kot so rudniške lokomotive, vendar pa ta del ne zajema ognjevarnih ali drugih posebnih značilnosti, ki bi bile lahko potrebne. OPOMBA 3 Ta del ni namenjen uporabi s stroji v majhnih cestnih vozilih, kot so vozila za dobavo na akumulator, tovarniški tovornjaki itd. Ta del prav tako ne velja za majhne stroje, kot so motorji za brisanje vetrobranskega stekla itd., ki se jih lahko uporabi na vseh vrstah vozil. OPOMBA 4 Industrijski stroji v skladu s standardom IEC 60034 so lahko ustrezni za nekatere pomožne pogone, če je mogoče dokazati, da bo delovanje s pomočjo napajanja s pretvornikom izpolnilo zahteve za posamezno vrsto uporabe. Električni pogon motorjev, ki jih zajema ta del standarda, zagotavlja elektronski pretvornik. Generatorji so lahko povezani z usmernikom ali pretvornikom. Stroji, ki jih zajema ta del standarda, so razvrščeni v: a) pogonske motorje: motorje za pogon železniških ali cestnih vozil; b) glavne generatorje: generatorje, ki dovajajo moč pogonskim motorjem na istem vozilu ali vlaku; c) pomožne motorje, ki jih standard IEC 60034 ne zajema: motorje za pogon kompresorjev, ventilatorjev, pomožnih generatorjev ali drugih pomožnih strojev; c) pomožne generatorje, ki jih standard IEC 60034 ne zajema: generatorje, ki dovajajo moč za pomožna opravila, kot so klimatizacija, ogrevanje, razsvetljava, polnjenje akumulatorja itd.

Najbolje prodajani standardi