SIST EN ISO 24502:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 24502:2011
Koda projekta: 00122180
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ergonomics - Accessible design - Specification of age-related luminance contrast for coloured light (ISO 24502:2010)
Naslov (slovenski): Ergonomija - Dostopno načrtovanje - Določitev od staranja odvisnega kontrasta za barvno svetlobo (ISO 24502:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 24502:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 11.180.30 13.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Referenčna oznaka: EN ISO 24502:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the age-related luminance contrast of any two lights of different colour seen by a person at any age, by taking into account the age-related change of spectral luminous efficiency of the eye. This International Standard provides a basic method of calculation that can be applied to the design of lighting, visual signs and displays. It applies to light, self-luminous or reflected, in visual signs and displays seen under moderately bright conditions called photopic vision and whose spectral radiance is known or measurable. It does not apply to light seen under darker conditions called mesopic or scotopic vision. This International Standard specifies the luminance contrast for people aged from 10 to 79 years who have had no medical treatment or surgery on their eyes that may affect their spectral luminous efficiency. This International Standard does not apply to visual signs and displays seen by people with colour defects whose spectral luminous efficiency is different from those with normal colour vision, nor those seen by people with low vision.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa od staranja odvisni kontrast za kateri koli dve svetlobi različne barve, ki ju vidi oseba pri kateri koli starosti, ob upoštevanju od starosti odvisnega spektralnega svetlobnega izkoristka. Ta mednarodni standard podaja osnovno metodo izračuna, ki se lahko uporabi pri načrtovanju osvetljave, vizualnih znakov ali prikazovalnikov. Velja za direktno in odbojno svetlobo pri vizualnih znakih in prikazovalnikih, vidnih pri zmerno svetlih pogojih, kar imenujemo fotopični vid, in kjer je spektralna odsevnost znana in merljiva. Ne velja za svetlobo, vidno pri temnejših pogojih, kar imenujemo mezopični ali skotopični vid. Ta mednarodni standard določa kontrast za ljudi od 10 do 79 let starosti, ki niso zdravili oči ali imeli na njih kirurškega posega, kar bi lahko vplivalo na spektralni svetlobni izkoristek. Ta mednarodni standard ne velja za vizualne znake ali prikazovalnike, ki jih vidijo ljudje z okvarami barvnega vida, katerih spektralni svetlobni izkoristek se razlikuje od izkoristka ljudi z normalnim barvnim vidom, niti ljudje s slabim vidom.

Najbolje prodajani standardi