SIST ISO 10001:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 10001:2018
Koda projekta: 071579
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations
Naslov (slovenski): Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za kodeks ravnanja organizacij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10001:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.70 03.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: ISO 10001:2018
Področje projekta (angleško): This document gives guidelines for planning, designing, developing, implementing, maintaining and improving customer satisfaction codes of conduct. This document is applicable to product- and service-related codes containing promises made to customers by an organization concerning its behaviour. Such promises and related provisions are aimed at enhanced customer satisfaction. Annex A provides simplified examples of components of codes for different organizations. NOTE Throughout this document, the terms “product” and “service” refer to the outputs of an organization that are intended for, or required by, a customer. This document is intended for use by any organization regardless of its type or size, or the products and services it provides, including organizations that design customer satisfaction codes of conduct for use by other organizations. Annex C gives guidance specifically for small businesses. This document is aimed at customer satisfaction codes of conduct concerning individual customers purchasing or using goods, property or services for personal or household purposes, although it is applicable to all customer satisfaction codes of conduct. This document does not prescribe the substantive content of customer satisfaction codes of conduct, nor does it address other types of codes of conduct, such as those that relate to the interaction between an organization and its personnel, or between an organization and its suppliers.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa smernice za načrtovanje, oblikovanje, razvoj, izvajanje, vzdrževanje in izboljšanje kodeksov ravnanja za zadovoljstvo odjemalcev. Ta dokument se uporablja za kodekse, povezane z izdelki in storitvami, ki vsebujejo obljube, ki jih organizacije dajo odjemalcem glede svojega ravnanja. Take obljube in povezane določbe so namenjene izboljšanju zadovoljstva odjemalcev. Dodatek A podaja poenostavljene primere delov kodeksov za različne organizacije. OPOMBA V tem dokumentu se izraza »izdelek« in »storitev« nanašata na proizvode organizacije, ki so namenjeni odjemalcu ali jih ta potrebuje. Ta dokument je namenjen za uporabo v kateri koli organizaciji, ne glede na vrsto ali velikost ter izdelke in storitve, ki jih ponuja, vključno z organizacijami, ki sestavljajo kodekse ravnanja za zadovoljstvo odjemalcev za druge organizacije. Dodatek C podaja smernice za mala podjetja. Ta dokument je namenjen kodeksom ravnanja za zadovoljstvo odjemalcev za posamezne odjemalce, ki kupujejo ali uporabljajo blago, nepremičnine ali storitve za osebne ali gospodinjske namene, čeprav se uporablja za vse kodekse ravnanja za zadovoljstvo odjemalcev. Ta dokument ne določa bistvene vsebine kodeksov ravnanja za zadovoljstvo odjemalcev niti ne obravnava drugih vrst kodeksov ravnanja, kot so kodeksi, ki se nanašajo na interakcijo med organizacijo in njenim osebjem ali med organizacijo in njenimi dobavitelji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 10001:2008 - Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za kodeks ravnanja organizacij 01-okt-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi